Prędkość kosmiczna - jest to prędkość jaką należy nadać ciału (np. sondzie kosmicznej, rakiecie, wahadłowcowi), aby posiadało na tyle dużą energię kinetyczną, że mogłoby wyrwać się z pola grawitacyjnego Ziemi, Układu Słonecznego, czy też Galaktyki i poruszać w przestrzeni kosmicznej ze stałą prędkością bez korzystania z dodatkowych napędów.

I prędkość kosmiczna - określana także mianem prędkości kołowej, jest to prędkość, jaką należy nadać ciału, aby weszło na orbitę okołoziemską. Jej wartość wynosi:

vI = 7,91 km/s

II prędkość kosmiczna - jest to prędkość jaką należy nadać ciału, aby mogło opuścić całkowicie Ziemię. Jej wartość wynosi:

vII = 11,19 km/s

III prędkość kosmiczna - jest to prędkość jaką należy nadać ciału, aby mogło opuścić Układ Słoneczny. Jej wartość wynosi:

vIII = 16,7 km/s

Powyższa wartość prędkości jest prawidłowa tylko w przypadku kiedy ciało wystrzeliwujemy z powierzchni Ziemi w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu obiegowego wokół Słońca. W przypadku innego kierunku wystrzelenia ciało, prędkość ta może osiągnąć nawet wartość 42 km/s.

IV prędkość kosmiczna - jest to prędkość jaką należy nadać ciału, aby mogło opuścić naszą Galaktykę. Jej wartość wynosi:

vIV = 130 km/s

Powyższa wartość prędkości jest prawidłowa tylko w przypadku nadania mu prędkości o kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu obiegowego Słońca wokół centrum galaktyki. W innym przypadku wartość tej prędkości może nawet wynosić ok. 350 km/s.