1. Prehistoria- kończy się  3500 lat  p. n. e. wynalazkiem pisma
  2. Starorzytność- kończy się w  476 r.  upadkiem Rzymu
  3. Śedniowiecze kończy się  w 1492 r. odkryciem Ameryki
  4. Noworzytność- kończy się w 1918 r. końcem II wojny światowej
  5. Współczesność- trwa do dziś ♥