PRĄD STAŁY

Eksperyment. Ładujemy dwa elektroskopy. Później łączymy je przewodnikiem. Naładowane elektrostatycznie. Produkują pole elektromagnetyczne. Kiedy w tym polu będzie znajdował się metalowy przewodnik, to na skutek pola elektrostatycznego dojdzie do uporządkowania chaotycznego ruchu elektronów.

Wszelkie elektrony będą dążyły w jednym kierunku ze stałą prędkością tzw. prędkością nośną elektronu.

Ten uporządkowany ruch elektronów swobodnych jaki zachodzi pod wpływem pola elektrostatycznego nazywa się prądem elektrycznym

Przepływ prądu poznać można po jego skutkach : *cieplne *świetlne *chemiczne *magnetyczne *mechaniczne

Zjawisko osadzania się na elektrodach produktów rozpadu elektrolitów nazywa się elektrolizą

Wykorzystanie elektrolizy : *galwanostegia-pokrywanie met. Innym met.

*galwanoplastyka - substancja nieprzewodząca pokrywa się substancją przewodzącą

Dobrymi przewodnikami prądu są metale, węgiel, elektrolity oraz zjonizowane gazy.

Napięcie elektryczne pomierzy 2 punktami przewodnika, nazywa się iloraz pracy jaka dokonują siły tego pola elektrostatycznego przesuwając ładunek pomiędzy tymi punktami oraz wielkości tego ładunku.

U=W/q q=W / u W=U*q

U= W / q U= 1J/1C= 1V (wolt)

Bardzo prosty obwód elektryczny stanowi źródło prądu oraz podłączony do niego odbiornik. Prąd przepływa jedynie w obwodzie zamkniętym

NATĘŻENIE PRĄDU

Natężenie prądu jest to iloraz wielkości ładunku, który przepłynie przez poprzeczny przekrój przewodnika oraz czas jego przepływu.

I - natężenie prądu

I = q / t

I = 1C / 1s= 1 A (amper)

1C = 1A . s (amperosekunda)

Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika.

R - opór elektryczny przewodnika albo rezystancji

R = U / I

R = 1V / 1A = 1 Ω (ohm)

Opór przewodnika równy jest 1, kiedy do jego końców przyłożone ostanie napięcie jednego Volta oraz płynie w nim prąd o natężeniu jednego Ampera.

Opór przewodnika uzależniony jest od: *typu materiału *długości przewodnika *przekroju przewodnika *temperatury

NAPIECIE W POLU ELEKTROSTATYCZNYM

F s = w

Napięcie elektryczne informuje nas o tym jaką pracę powinny wykonać siły pola elektrostatycznego, by przemieścić ładunek jednego Coulomba miedzy 2 punktami tego pola

1J/ 1C = 1V = 1 Wolt

Napięcie elektryczne równe jest 1 Volt, kiedy siły pola przemieszczając ładunek jednego Coulomba między 2 punkty tego pola wykonując pracę jednego Jula.