Napięcie elektryczne - jest to różnica potencjałów między 2 naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

Występowanie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Przyrządy które wytwarzają napięcie to:

Ogniwo

Akumulator

Prądnica

Naładowany

kondensator

Natężenie elektryczne- stosunek wielkości ładunku jaki przepływa przez poprzeczny przekrój do czasu jego przepływu

I=q/t

[I]=1A

1A= 1c/1s

q- wielkość ładunku jaki przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika

amper- jest liczbowo równy natężeniu takiego padu, kiedy przez poprzeczny przekrój płynie ładunek jednego coulomba w czasie 1 s

Bardzo prosty obwód elektryczny złożony jest z: źródła napięcia elektrycznego

Przewodników elektrycznych

Odbiornika energii elektrycznej

Warunki przepływu prądu: występowanie napięcia

obwód powinien być zamknięty

Amperomierz włączamy do odwodu szeregowo (jeden po drugim)

Woltomierz wykorzystywany jest do pomiaru napięcia, włączamy równolegle

PRAWO OHMA

natężenie prądu elektrycznego jest proporcjonalne do napięcia. I~U

opór elektryczny- jest to wielkość która charakteryzuje cechy elektryczne przewodnika. Jego miarą jest stosunek napięcia pomiędzy końcami przewodnika do natężenia prądu jaki przez niego przepływa

R=U/I

[R]=1V/1A= 1om

1K = 1000

1M = 1000000

1G = 100000000

Przewodnik posiada rezystancję jednego oma kiedy przyłożymy do niego napięcie (jednego Volta), spowoduje to przepływ prądu o natężeniu jednego Ampera

Opór elektryczny uzależniony jest od:

1. długości przewodnika (im dłuższy przewodnik tym większy opór) R ~ l

2. pola przekroju poprzecznego przewodnika R~1/s

3. od typu materiału

PRACA

W=F*s

Praca posiada wartość jednego J kiedy siła o wartości jednego Newtona przesuwa ciało na odległość jednego metra.

PRACA ELEKTRYCZNA

W=U*I*t

U-napięcie

I- natężenie

t- czas przepływu prądu

[W]=V*A*s=J

VAS- woltoamperosekunda

Praca prądu elektrycznego posiada wartość jednego J kiedy przy napięciu jednego Volta przez odbiornik przepłynie prąd o natężeniu jednego Ampera w czasie jednej sekundy

Kilowatogodzina-1kWh=3 600 000J

W=P*t

W=1000W*3600s=3 600 000Ws=3 600 000 =3 600 000J

MOC

P=W/t

MOC ELEKTRYCZNA

U*I*t

P=U*I

t

[P]=1V*1A=1W

Moc prądu równa jest jednemu Watowi kiedy przy napięciu jednego Volta przez odbiornik przepływa prąd o natężeniu jednego Ampera

Przykłady pracy robionej przez prąd elektryczny:

1.silnik elektryczny (zmiana energii elektrycznej na energię mech)

2.grzałka elektryczna (zmiana energii elektrycznej na energię cieplną)

I PRAWO KIRCHOFFA

Natężenie prądu jaki wpływa do węzła sieci jest równe sumie natężeń jakie wypływają z węzła sieci.

I=I1+I2

ŁĄCZENIE SZEREGOWE(jeden po drugim)

W złączaniu szeregowym oporników opór zastępczy jest równy sumie oporów elektrycznych kolejnych odbiorników. Napięcie całkowite jest równe sumie napięć pomiędzy końcami konkretnych odbiorników. Przez wszystkie odbiorniki przepływa prąd o jednakowym natężeniu.

R=R1+R2

ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

W złączaniu równoległym oporników odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów konkretnych odbiorników. Natężenie prądu w obwodzie jest równe sumie natężeń prądów przepływających przez kolejne odbiorniki.

Odbiorniki w naszej instalacji domowej złączone są równolegle. Przy takim złączeniu odbiorniki są zasilane w sposób niezależny czyli w momencie kiedy jeden z odbiorników nie działa, pozostałe funkcjonują dobrze.