Związki organiczne są to substancje zawierające węgiel, za wyjątkiem: tlenku węgla (II), tlenku węgla (IV), kwasu węglowego, węglanów. Syntezą, badaniem własności chemicznych oraz fizycznych zajmuje się część chemii zwana chemią organiczną.

Związki organiczne są bardzo popularne w naszym codziennym życiu. Przykładami są cukier kryształ (sacharoza), miód (fruktoza, glukoza), mleko Mleko Mleko symbolizuje boski pokarm, pokarm ducha, eliksir życia, nieśmiertelność, odrodzenie, oczyszczenie, prawdę, dobro, szacunek, mądrość, miłość, płodność, dobrobyt.
...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
(laktoza), alkohol (etanol), kwas octowy.

Do początków XIX wieku naukowcy sądzili, ze substancje organiczne mogą powstać jedynie w organizmach żywych z udziałem tzw. siły witalnej (Vis vitalis).

W 1812r. F. Wohler, niemiecki chemik po raz pierwszy otrzymał związek organiczny - mocznik, stosując jako substraty związki nieorganiczne. Do dnia dzisiejszego otrzymano w sposób sztuczny aminokwasy, cukry,

a nawet prostsze białka.

Działy chemii organicznej

Do dziedzin chemii organicznej należą trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
główne działy:

  • Synteza organiczna, w obrębie, której wyróżnia się:
    • Preparatykę organiczną - synteza związków organicznych dla potrzeb laboratoryjnych
    • Technologię chemiczną - otrzymywanie związków organicznych, które są wykorzystywane
    • w przemyśle

Podstawowe kierunki działań w syntezie organicznej na skale przemysłową:

 Polimery, a szczególnie tworzywa sztuczne oraz włókna chemiczne

 Związki krzemoorganiczne, boroorganiczne, fluoroorganiczne oraz metaloorganiczne

 Leki

 Środki ochrony roślin

 Związki powierzchniowo czynne

 Barwniki

 Garbniki

 Paliwa syntetyczne

  • Organiczna analiza strukturalna

Ustalenie składu chemicznego oraz struktury danego związku organicznego jest możliwe dzięki zastosowaniu metod analitycznych. Spośród nich należy wymienić takie jak:

 Klasyczna analiza chemiczna

 Instrumentalna analiza chemiczna

 Analiza spektralna

 Rentgenografia

  • Badania fizyczne związków chemicznych, takich jak: aktywność optyczna, wartości momentu dipolowego

Ważną rolę pełni wyznaczenie efektów cieplnych, stałej równowagi, mechanizmu reakcji czy szybkości zachodzenia procesu z zastosowaniem metod fizyko-chemicznych, oraz coraz częściej stosowanych - biochemicznych.