Podstawowymi jednostkami, które budują białka są aminokwasy. Te ostatnie złożone są z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki. W białkach można wyróżnić 20 różnych aminokwasów, które łączy występowanie grup karboksylowej i aminowej. Różnicą jest natomiast reszta aminokwasowi.

Przykładowe aminokwasy to:

Możemy wyróżnić białka proste i złożone. Te pierwsze zwane są także proteinami, utworzonymi tylko z aminokwasów (np. albuminy, histony, fibrynogen). Zaś białka złożone oprócz białek prostych zbudowane są także z grup prostetycznych ( np. enzymy, niektóre hormony).

Biosynteza białka, czyli ekspresja informacji genetycznej, to odczytanie informacji, sygnał, że powstanie wykonawca informacji. Do biosyntezy potrzebna są:

    • rybosomy- to miejsce biosyntezy białka
    • energia- bo proces jest energochłonny
    • enzymy- kontrolują i przyspieszają biosyntezę
    • mRNA- to nić informacyjna RNA, która przenosi informację genetyczną
    • rRNA- rybosomalny RNA, który wchodzi w skład rybosomu
    • tRNA- pełniący funkcję transportującą- dla konkretnych aminokwasów istnieją odmienne tRNA różniące się antykodonem; ANTYKODON- czyli trójka nukleotydów, dzięki którym tRNA dopasowuje się do właściwego kodonu mRNA; KODON- symbol informacyjny; cząsteczki tRNA z aminokwasami poruszają się w kierunku rybosomów i na zasadzie komplementarności- dopasowują się antykodonami do kodonów mRNA.

ETAPY BIOSYNTEZY:

 1. TRANSKRYPCJA- proces odbywający się w jądrze komórkowym; polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA; jest to niezbędne, gdyż kwas deoksyrybonukleinowy nie ma zdolności do opuszczenia jądra komórkowego, a RNA ( a konkretniej mRNA) ma taką możliwość;
 2. TRANSLACJA- etap odbywający się w rybosomach; następuje przetłumaczenie informacji z szyfru genetycznego na określoną kolejność aminokwasów; translacja zaczyna się od KODONU START ( najczęściej jest to A U G- czyli ADENINAURACYL - GUANINA); połączenie następuje na zasadzie komplementarności ( Kodon + Antykodon );