Woda jest głównym związkiem nieorganicznym wchodzącym w skład wszystkich organizmów. 

ZNACZENIE WODY DLA ORGANIZMÓW:

  • jest dobrym rozpuszczalnikiem - dzięki temu stanowi środowisko, w którym mogą zachodzić liczne reakcje chemiczne, umożliwia też transport różnych związków chemicznych, a także rozpuszcza i transportuje różne substancje chemiczne w komórce. 
  • jej gęstość zależy od temperatury - pozwala to organizmom wodnym przertwać zimę pod powierzchnią lodu. Wskutek różnej gęstości zależnej od tempertury w niskich temperatuach przy powierzchni wody powstaje lód, który tworzy warstwę mającą na celu zatrzymanie ciepła w głębszych warstwach zbiornika.
  • ma duże napięcie powierzchniowe -  pozwala to niewielkim owadom utrzymywać się na jej powierzchni, ponieważ na styku z powietrzem tworzy ona elastyczną błonę.
  • ma wysokie ciepło parowania - umożliwia to organizmom termoregulację. Woda zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy, gdy zostanie do niej dostarczona duża ilość energii. Wskutek tej właściwości woda obecna na skórze w postaci kropel potu paruje, co ochładza organizm.
  • ma duże ciepło właściwe - chroni to organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia i umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała. Właściwość ta zapewnia również organizmom wodnym względnie stałą temperaturę środowiska, w którym żyją.