I Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

Czynniki wewnętrzne zdeterminowane są przez zapis genetyczny. Najważniejszymi są tzw. fitohormony, czyli roślinne hormony. Podobnie jak w przypadku zwierząt, związki te produkowane są w bardzo małych ilościach, mimo to ich działanie jest wyraźne nawet przy tak małych dawkach. Powstają w jednej części rośliny by następnie systemem transportującym zostać przeniesionymi w zupełnie inne miejsce, gdzie występuje na nie zapotrzebowanie. Mamy dwa rodzaje hormonów wpływających na wzrost i rozwój rośliny:

Auksyny: działają one na proces powstawania owoców, opóźniają starzenie się rośliny, przyspieszają cytokinezę, czyli powstawanie nowych komórek. Produkowane w liściach zapobiegają ich "odcinaniu się" - hamowanie rozwoju warstwy odcinającej. Auksyny działają w bardzo małych stężeniach a mimo to mogą mieć zróżnicowany wpływ na poszczególne organy. Największą wrażliwością na te hormony cechują się korzenie.

Gibereliny: produkowane są w szczytowych warstwach korzeni oraz pędów a także w nasionach oraz owocach. Stymulują one komórki łodygi a także ogonków liściowych czy pąków bocznych do wzrostu a także nasiona do kiełkowania.

Cytokininy - aktywują komórki do podziału oraz do wzrostu. Opóźniają starzenie się roślin.

Kwas abscysynowy (ABA) jeden z głównych czynników hamujących procesy wzrostowe oraz rozwój roślin. W wyniku działania tego hormonu dochodzi do powstawania warstwy odcinającej w ogonkach liści, zaś pąki wierzchołkowe nie rozwijają się.

Etylen - najmniejszy hormon. Syntetyzowany m.in. przez owoce wpływający na dojrzewanie ich oraz owoców sąsiadujących. Przez niego także opadają liście.

Czynniki zewnętrzne to, jaki efekt będą one wywierały na rozwój rośliny zależy os stopnia ich intensywności oraz tego ile na raz czynników będzie na owy organizm działało. Jak można się domyślić jednym z ważniejszych czynników silnie wpływających na wzrost i rozwój jest tlen. Ze względu na to, że to raczej jego niedobór jest bardziej szkodliwy niż nadmiar określa się go mianem czynnika ograniczającego (minimalnego). On warunkuję wpływ reszty czynników.

Temperatura: równie silnie oddziałuję na tempo procesów wzrostowych i rozwojowych. Rośliny pochodzące z naszej strefy klimatycznej swoje optimum wzrostowe mają w przedziale temperaturowym 20 do 30oC. Jednak optimum to jest silnie związane z gatunkiem np. istnieją takie gatunki, które muszą przemarznąć alby móc potem zakwitnąć, zaś z kolei inne wymagają do kiełkowania bardzo wysokiej temperatury.

Światło: na tempo procesów wpływa głównie poprzez fotosyntezę, która pozwala roślinie skumulować odpowiednią ilość materiałów zarówno budulcowych jak i energetycznych, jednak nie tylko przez nią. Siewki wzrastające w ciemności podlegają procesowi etiolacji - są one jasne oraz bardzo wysokie. Dojrzałe rośliny umieszczone w ciemności również tracą kolor, stają się wiotkie a ich młode liście są niewielkie. Przykładem wpływu światła na rozwój roślin nie poprzez fotosyntezę jest morfogeneza.

Woda, sole mineralne również mają szerokie spektrum oddziaływania na procesy wzrostowe i rozwojowe.

II Poszczególne fazy życia roślin nasiennych:

    • Rozwój embrionalny zapoczątkowany aktem zapłodnienia prowadzącym do zygoty a kończący się w momencie powstania nasiona;
    • Kiełkowanie oraz powstanie siewki;
    • Rozwój wegetatywny, czyli związany z powstaniem organów typu łodyga czy liście;
    • Rozwój generatywny związany z pojawianiem się pąków kwiatowych, procesem kwitnienia oraz owocowaniem;
    • Starzenie się oraz śmierć poszczególnych organów wegetatywnych;

III Proces powstawania nasiona

Gameta żeńska znajduje się w woreczku zalążkowym (gametofitem żeńskim), na który pada ziarnko pyłku. W owym ziarnku znajdują się dwie komórki plemnikowe (nagonasienne) bądź dwa jądra plemnikowe (okrytonasienne). Po wniknięciu komórek plemnikowych (jąder) do zalążka dochodzi do zapłodnienia w wyniku, którego pojawia się zygota - zaczątek nowego organizmu. Zygota zamienia się w zarodek, który substancję do rozwoju czerpie z bielma, które znajduję się w obrębie nasiona. Anatomicznie u zarodka wyróżnia się stożek wzrostu, zaczątek korzenia oraz łodygi a także od jednego do kilku liścieni (zależy czy jest to roślina nago- czy okrytozalążkowa). Owoc jest wynikiem intensywnych procesów wzrostowych zachodzących na obszarze zalążni bądź zalążni i dna kwiatowego, które stymulowane są przez auksyny (wytwarza je zarodek). Zanim nowy organizm oddzieli się od macierzystego na jakiś czas zapadnie w stan spoczynku. Przygotowuje się do tego produkując inhibitory wzrostu oraz rozwoju oraz odprowadzając wodę ze swych komórek, co prowadzi do zahamowania wzrostu zarodka. Następnie dochodzi do utraty łączności z organizmem rodzicielskim. Wszystkie powyższe zjawiska znajdują się pod ciągłą kontrolą fitohormonów.

IV Przebieg kiełkowania

Nasiona mogą pozostawać w spoczynku różną długość czasu. Oczywiście im dłużej są one przechowywane tym mniejsza ich żywotność przekładająca się na coraz słabsze tempo kiełkowania, które to zaczyna się od momentu pęcznienia. Mobilizowane są zapasy, które teraz służą zarodkowi jako materiał do budowy odraz wzrostu w wyniku zintensyfikowanego metabolizmu. Kiedy zarodek jest dostatecznie duży rozrywa osłaniającą go dotychczas okrywę nasienną. Najpierw pojawia się korzonek a potem zaczątek przyszłej łodygi. Organizm zaczyna produkować chlorofil akurat w momencie, gdy wyczerpaniu ulegają substancje zapasowe. Roślina przechodzi na tryb samożywny.

V Starzenie i obumieranie.

Wszystkie procesy życiowe ulegają spowolnieniu. Z liści wycofywany jest chlorofil a one same po wytworzeniu warstwy odcinającej odpadają. Zaczynają przeważać procesy kataboliczne nad anabolicznymi. Coraz więcej jest hormonów o charakterze inhibicyjnym. Starzenie się organizmu jest w pełni kontrolowane przez układ hormonów roślinnych, nic nie dzieje się tu przypadkiem. Rośliny mają swój "ustalony" czas życia, lecz może on być skrócony po przez działanie warunków panujących w środowisku np. suszą bądź niedoborem jakiś pierwiastków.