Pleśniak jest organizmem, który może rozmnażać się zarówno bezpłciowo, jak i płciowo. Pokolenia rozmnażające się płciowo następują po tych, rozmnażających się bezpłciowo. Takie cykliczne zmiany nazywamy przemianą pokoleń. Grzybnię pleśniaka można uznać za ogromnego komórczaka, gdyż nie posiada on ścian oddzielających jądra zatopione w protoplazmie.

Pokolenie rozmnażające się płciowo:

  • zetknięcie się strzępek dwóch pleśniaków
  • z każdej strzępki odchodzi nabrzmiała wypustka w stronę drugiej z nich
  • wypustka ta ulega rozszerzeniu na końcu i powstaje gameta
  • dwie takie gamety pochodzące z różnych grzybów łączą się tworząc zygotę
  • zygota ta daje początek nowej strzępce - kolejnemu pokoleniu

Jak się okazuje, aby doszło do zlania się gamet muszą się ze sobą zetknąć odpowiednie strzępki, tzn. "+" i "-", które pochodzą z dwóch różnych pleśniaków.

Pokolenie rozmnażające się bezpłciowo:

  • ze spory kiełkują nitki, które tworzą skomplikowaną sieć, zwaną grzybnią
  • z zakończeń niektórych strzępek wyrastają sporangia (zarodnie
  • w sporangiach wytwarzane są niewielkie, czarne zarodniki, które wysypują się na podłoże, gdy pęknie ściana sporangium