Typowe określenia czasu używane w zdaniach w czasie Present Simple:

- always (zawsze);

- regularly (regularnie);

- usually (zwykle);

- often (często);

- sometimes (czasami);

- never (nigdy);

- every day/ week/ month (codziennie/ co tydzień/ co miesiąc).

Typowe określenia czasu używane w zdaniach w czasie Present Continuous:

- at the moment (w tym momencie)

- now (teraz)

- today (dzisiaj)

- this morning/ afternoon (dziś rano/ po południu)

- this year ( w tym roku)

- these days ( w tych dniach/ czasach)

- at present (obecnie)