Present Simple

Ten czas używany jest gdy mówimy o czynnościach codziennych, niezmiennych, stałych, lub powtarzających się w określonych odstępach czasu. Np. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, tak jest zawsze i nie da się tego zmienić. Albo np. Lubię łyżwy. Uwielbianie lub nienawidzenie czegoś jest uznawane za coś stałego, nie zmieniamy zdania o wszystkim z dnia na dzień.

Budowa: 

Twierdzenia: osoba + czasownik w formie podstawowej ( lub +s, +es w 3 os l.p) + reszta

Example: I cook dinner every Friday.  Marta loves Chinese food.

Pytania: Do/Does + osoba + czasownik w f. podst. + reszta 

Example: Do you drink a lot of coffe? Does Ivo live in Spain? ( Tutaj w 3 os l.p. nie dodajemy +s lub +es, bo jest ono luz zawarte w ,,Does")

Przeczenia: osoba + don't / doesn't + czasownik w f. podst. + reszta 

Example: He doesn't like water. I don't look good in jeans.

Charakterystyczne słownictwo:

-every, always, usually, often, hardly ever, sometimes, on Mondays ( i teszta dni tygodnia ), twice a week

Oraz

-love, hate, like oraz inne czasowniki statyczne takie jak want, need, itp ( tylko jeżeli właśnie one są jako czasownik , np. I need you ) kiedy one występują nie możemy użyć Present Continuous

Ćwiczenia:

I _____ ( not like ) my schoolmates

He _____ ( speak ) Dutch and Italian

We always _____ ( stay ) at the Village

Ray ____ ( drink ) very much coffe

I ____ ( take ) a pill every day

Erik ____ ( love ) Ann

George ____ ( want ) to go outside

_____ ( do/you ) live in Maroko?

_____ ( do/she ) work in the shop?