Zdanie twierdzące budujemy :  Have/Has + III forma czasownika lub końcówką z -ed np:  I have forgotten about her birthday.- Zapomniałem o jej urodzinach. 

 

Zdanie przeczące budujemy : Haven't/Hasn't + III forma czasownika lub z końcówką -ed np: She hasn't eaten her breakfast.- Ona nie zjadła śniadania. 

 

Pytanie budujemy : Have/Has + osoba + III forma czasownikowa np: Have you seen the news?- Czy (ty) widziałeś wiadomości? 

 

OKREŚLENIA CZASU:

for- okres czasu

since- moment w przeszłości

ever- Have you ever eaten snail?- Czy ty kiedykolwiek jadłeś slimaka?

never- She has never eaten a snail.- Ona nigdy nie jadła ślimaka.

already- I have already seen that cat!- Ja już widziałam tego kota!

just- She has just left the game.- Ona właśnie opuściła grę.

yet- He hasn't called yet!- On jeszcze nie zadzwonił!