Present Continuous

Ten czas stosowany jest, gdy mówimy o czynności wykonywanej w tym momencie, lub takiej, która jest zaplanowana i ma się wydarzyć w najbliższym czasie. Np. Teraz jem naleśniki. Albo np. Jutro piszemy test. Mówimy to również w czasie teraźniejszym tyle że odnoszącym się do dnia następnego. 

Budowa :

Twierdzenia: osoba + am/is/are + czasownik z ,,ing" + reszta 

Am - 1 os l.p

Are - 2 os l.p i cała 3 os. l.mn.

Is - 3 os. l.p.

Example: I am going to the cinema right now. She is jogging in the park at the moment. 

Pytania: (What/How) Are/Is/Am + osoba + czasownik z ,,ing" + reszta 

Example : Is she writing a letter now? What are they doing tomorrow?

Przeczenia: osoba + aren't/isn't/am not + czasownik z ,,ing" + reszta 

Example: I am not visiting my grandma next week. They aren't playing football now.

Charakterystyczne słownictwo:

Now, at the moment, right now, next week, next Saturday, this Friday, tomorrow, today, tonight

Ćwiczenia:

She ____ ( wear ) a dress today.

We ____ ( talk ) to Pete at the moment.

Look! The bus ____ ( come ).

What ____ ( you/watch ) on the TV tonight? 

He ____ ( not/read ) newspapper right now.

I ____ ( smell ) something good. Is it soup?