Czasu Present Continuous używamy, aby opisać:

  • sytuacje trwające w momencie mówienia o nich, np. Laura is studying at the moment. 
  • sytuacje, które trwają w bieżącym okresie niekoniecznie w chwili, gdy o nich mówimy, np. I am going to work by bus this week.
  • czynności zaplanowane na przyszłość (na ogół niezbyt odległą), np. We are writing a test next Monday. 

W zdaniach w czasie Present Continuous zwykle używamy następujących określeń czasu:

  • now, at the moment - dla wyrażenia czynności odbywających się w tej chwili
  • today, these days, this week/month/summer - dla wyrażenia czynności lub sytuacji mających miejsce w bieżącym okresie
  • tomorrow, next week/month/Sunday dla wyrażenia czynności zaplanowanych w nieodległej przyszłości

GRAMATYKA

Należy pamiętać, że w tym czasie do czasownika dodajemy końcówkę -ing. Reguła ta obowiązuje dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. 

BUDOWA 

osoba + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania