PRESENT CONTINUOUS – czas teraźniejszy What are you doing? I'm jumping. dancing. sleeping. - Easy Dialogue for Kids What are you doing, Jinsu? Co robisz, Jinsu? I’m drawing trees. Rysuję drzewa. I am drawing trees. What are you doing, Sally? Co robisz, Sally? I’m jumping. Skaczę. I am jumping. What are they doing? Co oni robią? They are dancing. Oni tańczą. What is she doing? Co ona robi? She is sleeping. (Ona) Śpi. FORMING THE PRESENT CONTINUOUS Orzeczenie, czyli nazwa czynności, składa się z dwóch części: the present tense of the verb to be (czasownik „to be” w odpowiedniej formie) the present participle of the main verb (czasownik z końcówką „-ing”) I am going. He is going. They are going. EXAMPLES (przykłady): TO GO, PRESENT CONTINUOUS Affirmative (zd. twierdzące) Negative (zd. przeczące) Interrogative (zd. pytające) I am going I am not going Am I going? You are going You aren't going. Are you going? He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going? We are going We aren't going Are we going? You are going You aren't going Are you going? They are going They aren't going Are they going? PRESENT CONTINUOUS When someone uses the present continuous, they are thinking about something that is unfinished or incomplete. Kiedy ktoś używa Present Continuous, ma na myśli czynność, która się jeszcze nie skończyła. THE PRESENT CONTINUOUS IS USED: - to describe an action that is going on at this moment (now): You are using the Internet. You are studying English grammar. Present Continuous używany jest do opisania czynności, która trwa w tym momencie (w momencie mówienia, teraz): You are using the Internet. (Używasz internetu [teraz]). You are studying