Will

 • stosujemy, gdy przewidujemy przyszłoś
 • przy decyzjach nagłych, spontanicznych 
 • kiedy obiecujemy 
 • stosowany w I okresie warunkowym 
 • I think...
 • I don't think...
 • probably
 • hope
 • epect
 • wonder
 • promise 

Twierdzenia : Osoba + will + cz. I forma + reszta

Pytania : (When, Who, How itp + ) Will + osoba + cz. I forma + reszta ?

Przeczenia : Osoba + won't/ will not + cz. I forma + reszta

 

 

Be going to

 • plan, zamiar
 • na podstawie tego, co widzimy
 • chcemy coś zrobić, ale nie jest to w 100% pewne, jest szansa na zrealizowanie tego, a jak się nie uda to innym razem, w innym terminie
 • Oh, look at that clouds! It's going to rain.

Twierdzenia : Osoba + am/is/are going to + cz. I forma + reszta 

Przeczenia : Osoba + am/is/are not going to + cz. I forma + reszta

Pytania : Am/Is/Are +osoba +  going to + cz. I forma + reszta ?

 

 

Present Continuous

 • na 100% pewne, umówione spotkania ( np. z lekarzem, koleżanką) na konkretny dzień
 • wydarzenia pewne, nie ulegną zmianie
 • najbliższa przyszłość
 • tomorrow
 • tonight
 • today
 • next month 
 • in two weeks
 • next Monday

Twierdzenia : Osoba + am/is/are + cz. z ing + reszta 

Pytania : Am/Is/Are + osoba + cz. z ing + reszta ?

Przeczenia : Osoba + am/is/are not + cz. z ing + reszta

 

 

Present Continuous 

 • grafik, rozkład, plan zajęć
 • rutynowe powtarzanie jakiejś czynności
 • every Friday, week, month, year 
 • always, sometimes, usually, often, etc.

Twierdzenia : Osoba + cz. I forma(+es, +s - III os l.p.) + reszta 

Pytania : Do/Does + osoba + cz. I forma + reszta ?

Przeczenia : Osoba + doesn't/ don't + cz. I forma + reszta