alcohol and drugs, bullied-prześladowany, bullying-znęcanie się, cyber-bullying-cyberprzemoc, discrimination-dyskryminacja, donate to a food bank-przekazać do banku żywnośći, homeless-bezdomny, homelessness-bezdomność, hunger-głód, hungry-głodny, poor-biedny, poverty-bieda, promote equality-promować równość, racism-rasizm, racist-rasista, support a charity-wspierać organizację charytatywną, unemployed-bezrobotny, unemployment-bezrobocie, citizen-obywatel, make a donation-przekazać darowiznę, raise money-prowadzić zbiórkę pieniędzy, good cause-szczytny cel,affect-wpływać na, government-rząd,election-wybory,avoid-unikać