past Simple - czas przeszły prostytwierdzenia: osoba+czasownik+końcówka ed/2 kolumnapytania: Did+osoba+czasownikprzeczenia: osoba+didn't+czasownik

Użycie:czynności przeszłe zakończone

Słówka charakterystyczne: ago, last, be, when, yesterday