Access - dostęp

Ad campaign - kampania reklamowa  

Adventage – dobra strona, zaleta  

Advert – reklama  

Advertising industry - przemysł reklamowy  

Allow - pozwolić  

Altogether – razem, w sumie  

Appear - pojawiać się 

Arrival – pojawienie się 

As a result – w rezultacie  

Available - dostępny  

Awesome – fantastyczny  

Ban - zakazywać  

Be allowed to - mieć pozwolenie na  

Be banned - być zakazanym  

Be on the move - być w ruchu  

Brand – marka  

Broadcast media - środki masowego przekazu  

Browser - przeglądarka internetowa  

Browse the internet - przeglądać internet  

Catchy – chwytliwi  

Celebrity – celebryta  

Commercial break – przerwa reklamowa  

Complaint - skarga  

Current affairs – aktualne wydarzenia  

Daily routine - codzienność  

Decade - dziesięciolecie  

Device - urządzenie  

Digital – cyfrowy  

Disadvantage – wada  

Do harm - robić krzywde  

Downland - pobierać  

e-book - książka elektroniczna  

Enable - umożliwiać  

Entertainment – rozrywka  

Exhibilation – wystawa  

Genuine – prawdziwy, autentyczny  

Get on my nerves - działa na nerwy  

Grow up - dorastać  

Habit – zwyczaj  

Headline - nagłówek  

Hurry - śpieszyć się  

Influcence - wpływ  

Interrupt - przerywać  

Interview – wywiad  

Jingle - dżingiel  

Journalism – dziennikarstwo  

Make up – stanowić  

Manage - zdołać  

Manual – instrukcja obsługi  

Mass media – media  

Mostly - głownie  

Network - łączyć się  

News feed - kanał wiadomości  

Online media – media internetowe  

Pass the time - zabijać czas  

Peer pressure – presja grupy  

Period – okres  

Pup-up ad - wyskakiwująca reklama  

Poster – plakat  

Prime time - największa oglądalność  

Print media – drukowane środki przekazu  

Reach - dotrzeć  

Recommend - polecać  

Recommendation – polecenie  

Reduce - obniżyć  

Relevant – celny  

Remote control – pilot  

Set up – otworzyć  

Several – kilka  

Social networking – portal społecznościowy  

Site – strona  

Section - dział  

Surf - serfować  

Target – cel  

Text message – sms  

The news - wiadomości  

Turn to - przerzucić się na  

Turn up - włączyć  

TV channel - kanał telewizyjny  

TV guide – program telewizyjny  

TV on demand – telewizja na życzenie  

Upload - wrzucić  

Video clip – klip wideo  

Watch catch up TV – oglądać catch up  

Whenever – kiedykolwiek  

Whereever – gdziekolwiek  

Wireless – bezprzewodowy  

Wrist – nadgarstek