Zosia jest wcześnie osieroconą córką Ewy Horeszkówny,dlatego też Jacek Soplica poczuwa się do obowiązku zapewnienia jej godziwych warunków życia i dobrego wychowania. Jest to czternastoletnia dobrze wychowana panienka, która jednakże bardziej sobie ceni naturalność i prostotę niż wytworne formy towarzyskie. Bywa czesto ukazana q otoczeniu przyrody, chętnie angażuje się w zajęcia gospodarskie (opiekuje się drobiem i ogródkiem ). Ujmuje Tadeusza wdziękiem, prostym strojem ,nieśmiałością i wstydliwością. Potrafi jednak zachować się odważnie (zasłania Gerwazego podczas zajazdu). Oddana i posłuszna wobec opiekunów,szczerze kocha Tadeusza,ale rozumie potrzebę chwili i decyzję ukochanego,który chce walczyć w obronie ojczyzny. Zosia jest wzorem młodej szlachcianki,pozbawionej pychy,pracownitej i rozumiącej sytuację niższych warst (akceptuje pomysl uwłaszczenia chłopów). Osobistym urokiem ujmuje nie tylko Tadeusza,ale także Jankiela i Gerwazego ( na jej prośbę gra on improwizowany koncert na cymbałach).