Jacek Soplica był przedstawicielem średniozamożnej szlachty, nie sprawował żadnego urzędu ani nie posiadał bogactwa a jednak zwanego wojewodą ponieważ przewodniczył całej szlachcie soplicowskim powiecie Miał zdolności organizatorskie przywódcze był również jednak Zawadiaką jak tam awanturnikiem.Kierował się prywatnymi emocjami ze względu na poparcie polityczne jakim cieszył się Jacek przestawał z nim wielki Magnat stolnik Horeszko który zapraszał go na swój zamek Jacek sądził że przyjaźń Stolnika jest szczera przebywając często na zamku Horeszki zakochał się w jego córce Ewie Lecz gdy chciał się oświadczyć na znak odmowy podano mu czarną polewkę Jacek został odkręcony i ośmieszony w oczach całego powiatu urażona została jego pycha duma ambicja Ponadto cierpią z powodu nieszczęśliwej miłości popadł w rozpacz, alkoholizm ożenił się z pierwszą napotkaną na drodze szlachcianka której nie kochał. urodził mu się syn Tadeusz. żona ze zgryzoty zmarła. podczas najazdu Moskali na zamek Horeszki, Jacek w silnych emocjach strzela do stolnika,  zabijając go. zostaje okrzyknięty mordercą i zdrajcą szlachta niesłusznie Posądza go o współpracę z moskalami. bohater zostaje skazany na banicję. Jacek zaczyna rozumieć że wyrządził wiele zła ucieka na zachód Europy zaciąga się do Armii Napoleońskiej  zmieniam status społeczny zostaje zakonnikiem Nazywa siebie robakiem dawna pycha zostaje zastąpiona pokorą A dawna prywata Patriotyzmem Jacek walczy na wszystkich frontach gdzie Polacy Walczyli z zaborami pod Dowództwem Napoleona jest więźniem politycznym emisariuszem wreszcie wraca na Litwę wspomóc Napoleona w jego wyprawie na Rosję i wywołać antycarskie powstanie Wyrazem pokory jest fakt że nie wspomina o tym bohaterstwie żyję wśród ludzi którzy nadal nazywają go zdrajcą Nie przyznają się tadeuszowi że jest jego ojcem przedśmiertna spowiedź wobec Gerwazego jest lekcją patriotyzmu ksiądz Robak na swoim przykładzie uświadamia ostatniemu warchołowi Rzeczpospolitej że nie należy skłócać Polaków ale zjednoczyć go przeciwko zaborcy Jacek umiera i pośmiertnie zostaje nagrodzony orderem Legii honorowej przez Napoleona jestem jest symbolem losów wszystkich Polaków Polacy przed rozbiorami mieli cechy Jacka przed przemianą rządzili wielkie zło a później zyskują świadomość narodową.