maj 1948r-proklamacja niepodleglości Izraela, 5 czerwca 1967r-początek wojny sześciodniowej, 2 sierpnia 1990r- wybuch 1 wojny w zatoce perskiej, 1964r-powsdanie OWP organizacja wyzolenia palestyny - jasir arafat przywodca - działania glownie metodami terrorystycznymi, 1962r-kryzys kubański, 20\21 sierpnia 1968r-inwazja na czechosłowacje, 1951r-powołanie EWWiS(traktat paryski), 1957r-powołanie EWG i Euratomu(traktaty rzymskie), 1992r-podpisanie traktatu o unii europejskiej, 1962r-otwarcie soboru watykańskiego 2, 1964r-zniesienie segregacji rasowej w USA, 1969r-festiwal w Woodstock, Dawid Ben Gurion-pierwszy premier państwa izrael (w 1948r został) dowodził siłami zydowskimi podczas wojny o niepodleglość izraela przez zydow jest uwazany za tworce państwa izrael, jasir arafat- przywodca OWP, robert schuman- francuski polityk doprowadzxił do powstania euhropehjshkiej wspolnoty wegla i stali, zktorej wyloniła sie unia europejska, martin luther king- amerykanski pastor działacz na rzecz rownouprawnienia i zniesienia dyskryminacji rasowej.