1.

Mezopotamia to obszar znajdujący się w dorzeczu dwóch wielkich rzek, Tygrysu i Eufratu. Występuje tam ciepły klimat i jest mało opadów. Obszar Mezopotamii można podzielić na 2 części: północną(ostry klimat) i południową(klimat tropikalny)

2.

Ponieważ te państwo otaczały pustynie i jedynym źródłem życia tam była wielka rzeka Nil. Dzięki niej mogli uprawiać pola, które ciągły się wzdłuż. Nil wylewał, a gdy woda opadała pozostawiała grubą warstwę żyznego mułu

3.

» Faraon

- stał na czele państwa, posiadał nieograniczoną władzę, był uważany za syna boga Re, był również uważany za sędzię, dowódcę i najwyższego kapłana, stanowił również prawo, ale nie musiał go przestrzegać

» Wyżsi urzędnicy

- wywodzili się z rodziny królewskiej lub spośród bogatych ludzi

» Kapłani

- ich pozycja w społeczeństwie była bardzo wysoka, zajmowali się kultem, ale również astronomią i astrologią, byli bardzo dobrze wykształceni, w Egipcie świątynie posiadały bardzo duże majątki i przywileje

» Niżsi urzędnicy

- ich zadaniem było m.in ściąganie danin i podatków, nadzorowali również budowę tam, kanałów i piramid dla faraona 

» Armia

- jej zadaniem była obrona granic, najczęściej byli rekrutowani i szkoleni spośród chłopów

 » Kupcy i rzemieślnicy

- kupcy zajmowali się handlem, a rzemieślnicy wytwarzali broń, ubrania itp.

» Chłopi

- byli najliczniejszą grupą w Egipcie, uprawiali ziemię, która należała do władcy albo kapłanów, musieli wykonywać też prace na rzecz państwa np. budowali piramidy, płacili też liczne podatki i daniny

» Niewolnicy

- nie było ich wielu, nie posiadali żadnych praw, byli np. jeńcami wojennymi, pracowali przy budowie tam, kanałów lub piramid lub byli służbą w domu 

4.

Polegała na politeiźmie - wierze w wielu bogów. Wierzyli w siły natury i bogowie byli bogami poszczególnych części przyrody.

5.

1.Miłość i wiara w jednego Boga Jahwe.

2.Prawdziwy Mesjasz ma przyjść, jednak czas jego nadejścia nie jest określony3.Żydzi są narodem wybranym i w związku z tym mają specjalne posłannictwo, 

 6.  

rewolucja neolityczna- proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli.

Irygacja-sztuczne nawadnianie w rolnictwie

Politeizm-jest wiarą w wielu bogów

Rewolucja urbanistyczna-powstanie pierwszych miast w IV tysiącleciu p. n. e.,

Piramidy- jest to grobowiec faraona

Tora- jest to 5 pierwszych ksiąg biblii

Menora-7 ramienny świecznik

Arka przymierza- ozdobna skrzynia, w której przechowywano tablice z Dekalogiem

Talmud-jedna z podstawowych ksiąg judaizmu

Synagoga-żydowski dom modlitwy

Jedwabny szlak-dawna droga handlowa łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. 

 

9.

Sargon Wielki-twórca imperium akadyjskiego

Hammurabi-najsłynniejszy król z I dynastii z Babilonu

Tutanchamon-był królem Egiptu od około 1358 roku p.n.e.

Aszurbanipal-król Asyrii z dynastii Sargonidów

Mojżesz-przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej

Salomon-prorok biblijny

Siddhartha-inaczej Budda

Gautama-indyjski książę, filozof i reformator religijny, twórca buddyzmu.

Konfucjusz-chiński filozof

Qin Shi-pierwszy cesarz Cesarstwa Chińskiego

Huang-inaczej monarcha