4. Nacjonalizacja przemysłu i handlu a. nacjonalizacja przemysłu została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. b. nacjonalizacji, która została przeprowadzona bez odszkodowani dla właścicieli, podlegały: – zakłady o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa – zakłady zatrudniające powyżej pięćdziesięciu pracowników na jedną zmianę c. likwidacji prywatnego handlu służyła wojna ekonomiczna i propagandowa wymierzona we właścicieli hurtowni i sklepów, nazywana bitwą o handel 5. Trzyletni plan odbudowy 1947-1949 a. wprowadzona przez komunistów gospodarka była: – gospodarką centralnie zarządzaną – gospodarką planową b. w latach 1947-1949 realizowany był tzw. plan trzyletni, który zakładał m.in. – odbudowę zniszczeń wojennych – głównie zakładów produkujących dobra konsumpcyjne na potrzeby ludności – podniesienie poziomu życia ludności – włączenie w system gospodarki Polskiej Ziem Odzyskanych