Przejdź na stronę główną Interia.pl

Cierpienia młodego Wertera

Johann Wolfgang Goethe

Problematyka

Johann Wolfgang Goethe jest twórcą niemieckim, zaliczanym do nurtu zwanego preromantyzmem. Okres ten jest często nazywany okresem “burzy i naporu” (Sturm und Drang) i poprzedza w wielu swych postulatach oraz tendencjach artystycznych romantyzm. W swojej powieści z 1774 roku, Cierpienia młodego Wertera, Goethe tworzy specyficzny typ bohatera, określanego mianem bohatera sentymentalnego lub werterycznego.

Książka ma formę powieści epistolarnej, tzn. powieści w formie listów, pisanych w tym przypadku przez jednego bohatera (jest nim tytułowy Werter) do swego przyjaciela. Z ułożonych chronologicznie listów wyłania się cała historia nieszczęśliwej miłości młodego człowieka, jego życia i śmierci. Na listy składa się relacja z wydarzeń, w jakich bohater uczestniczył oraz analiza psychologiczna jego uczuć. Werter dokonuje w swych listach dokładnej autoanalizy, informując przyjaciela o motywach swego postępowania, od zakochania się w Lotcie do popełnienia samobójstwa.

Werter wyjechał na wieś, aby dojść do siebie po tajemniczym romansie. Dużo spaceruje, czyta Homera, poznaje okolicznych mieszkańców. W pewnym momencie poznaje Lottę. Nie przeszkadza mu, że dziewczyna ma narzeczonego (chwilowo nieobecnego Alberta), zakochuje się w niej i popada w istne szaleństwo miłosne. Miłość do traktującej go jak przyjaciela Lotty staje się prawdziwą obsesją Wertera, miotanego przez sprzeczne uczucia, popadającego z euforii w przygnębienie, wreszcie myślącego o samobójstwie. Gdy wraca narzeczony, Werter postanawia usunąć się z jej życia, wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną. Nie wytrzymuje tam jednak długo. Przeżywszy ciężkie upokorzenie (jako mieszczanin zostaje wyproszony z arystokratycznego towarzystwa) wraca do Waldheim, do Lotty, która tymczasem wyszła za Alberta. Zaczyna coraz częściej odwiedzać młodą parę, stając się dla nich poważnych utrapieniem, gościem niezbyt chętnie widzianym w domu, szczególnie przez Alberta, który nie darzy Wertera sympatią. Tymczasem tytułowy bohater jest w coraz gorszym stanie psychicznym. Zwiększająca się depresja powoduje coraz częstsze myśli o popełnieniu samobójstwa. Miłość do Lotty jest uczuciem niszczącym, destrukcyjnym, popychającym Wertera w obłęd i powodującym samozagładę. W końcu Lotta decyduje się zerwać znajomość z Werterem, co okazuje się być decydującą przyczyną podjęcia decyzji o samobójstwie. Werter strzela sobie w głowę z pistoletu pożyczonego od Alberta, po długich cierpieniach umiera i zostaje pochowany w rogu cmentarza, między dwiema lipami.

Cierpienia młodego Wertera to książka, która zdobyła wielki rozgłos i stała się w ostatnim ćwierćwieczu osiemnastego stulecia ogromnym wydarzeniem literackim i obyczajowym. Od imienia tytułowego bohatera przyjęło się określać model pewnej postawy, charakteryzującej się przede wszystkim wybujałą, przesadną uczuciowością, postrzeganiem otaczającego świata przez pryzmat własnych marzeń i poezji, niezgodą na zastane konwencje obyczajowe i moralne, przy jednoczesnym braku konkretnego, zdecydowanego działania. Werteryzm to również głębokie poczucie bezsensu egzystencji, dążenie do samozagłady, gdyż najczęściej kulminacją działań bohatera jest samobójstwo.

“Gorączka werteryczna” spowodowała w Niemczech (jak i zresztą w całej Europie) prawdziwą modę, falę naśladownictw. Młodzież zaczęła ubierać się jak Werter, czytać podobne lektury, podobnie się zachowywać. W tym czasie miała miejsce również fala samobójstw poprzedzonych lekturą książki.

Cierpienia młodego Wertera okazały się książką, która wywarła ogromny wpływ na literaturę kolejnych epok, przede wszystkim na romantyzm.

Potrzebujesz pomocy?

Romantyzm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.