Spis treści:

Stypendia na młodych naukowców – kto może dostać

Stypendium mogą otrzymać młodzi naukowcy, czyli osoby prowadzące działalność naukową, doktoranci lub nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub od uzyskania go nie upłynęło 7 lat. Co ciekawe, do wspomnianego okresu nie wlicza się np. urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego. 

Równie istotne jest miejsce zatrudnienia. Stypendysta powinien pracować np. w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, w innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

Przeczytaj również: Mało znane fakty z biografii naukowców

Zasady przyznawania stypendium dla młodych naukowców 

Dokładną listę kryteriów, które musi spełnić młody naukowiec, aby starać się o stypendium, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pieniądze nie trafią do wszystkich młodych pracowników naukowych. Przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe. Wśród kryteriów oceny znalazły się m.in. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej (lub rozdziału w niej), artykułu naukowego. Publikacja musiała się ukazać w wydawnictwie znajdującym się na ministerialnej liście. Doceniane są udzielone patenty krajowe i zagraniczne. Ważne jest także kierowanie innowacyjnym projektem badawczym finansowanym z konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego, otrzymanie nagrody lub stypendium zagranicznego. W przypadku kierunków artystycznych liczy się wkład w rozwój kultury i sztuki. Dzieło poddawane ocenie powinno być prezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie. Może się też znaleźć w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej w ogóle. 

Znaczenie ma jakość osiągnięć, dlatego ich liczba jest ograniczona. We wniosku można przedstawić nie więcej niż 20 dzieł artystycznych, 5 publikacji i po 3 dokonania w pozostałych kategoriach.

Laureatów wyłonią eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.  

Wysokość stypendium dla młodego naukowca

W pierwszej edycji w 2022 r. minister edukacji i nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Przeznaczono na ten cel prawie 42 mln zł.

Jest o co walczyć. Stypendium nie może co prawda przekroczyć 5 390 zł miesięcznie, ale może zostać przyznane nawet na 3 lata. Przedstawiciele różnych dyscyplin mają takie same szanse. Młodzi naukowcy konkurują ze sobą w ramach dyscypliny, jaką reprezentują, bo minister przyzna podobną liczbę stypendiów w każdej z nich. 

Jak złożyć wniosek o stypendium dla młodego naukowca? 

Wniosek można złożyć przez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Może go wypełnić młody naukowiec, ale podpis musi złożyć uprawniona do tego osoba. W przypadku doktorantów to najczęściej rektorzy. Nauczyciele akademiccy lub osoby posiadające stopień doktora pracujące np. w PAN muszą poprosić o podpis osobę kierującą podmiotem, w którym są zatrudnieni. 

Przeczytaj również: Czym jest pseudonauka? Z Ziemi do gwiazd

Stypendia na młodych naukowców — terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 1 do 31 grudnia 2022 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy przyjmowanie dokumentów. Jeżeli młody naukowiec nie zdąży, to będzie musiał zaczekać na kolejną taką możliwość. Nie pomogą żadne pisma o przedłużenie terminu składania dokumentów. 

oprac. Monika Wąs

 

Przeczytaj również:

Światowy ranking zatrudnienia absolwentów 2022. Czy polskie uczelnie znalazły się na liście?

Będzie mniej wolnego niż w ubiegłym roku. Przerwa świąteczna 2022

Czego nie może zrobić nauczyciel. Prawnik z TikToka radzi uczniom