Egzamin ósmoklasisty 2023 – terminy

W 2023 roku egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni, podczas których uczniowie zdają egzaminy z trzech obowiązkowych przedmiotów. Dokładny terminarz prezentuje się następująco:

 • 23 maja 2023 r. (wtorek), godz. 9:00 – język polski;
 • 24 maja 2023 r. (środa), godz. 9:00 – matematyka;
 • 25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Egzamin ósmoklasisty 2023 – dodatkowy termin

Osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych lub na skutek wypadków losowych nie napiszą egzaminu w terminie głównym, będą miały możliwość podejścia do niego w terminie dodatkowym. Wówczas poszczególne egzaminy odbędą się w następujących dniach:

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski;
 • 13 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;
 • 14 czerwca 2023 r. (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Czas trwania egzaminów z poszczególnych przedmiotów różni się od siebie i zależy również od tego, czy uczeń ma prawo do wydłużonego czasu pisania, czy musi zmieścić się w standardowych ramach. Oto ile trwają poszczególne testy wiedzy:

 • język polski – 120 minut, a w przypadku osób, które mają wydłużony czas pracy (w tym cudzoziemców) – do 180 minut;
 • matematyka – 100 minut, a w przypadku osób, które mają wydłużony czas pracy (w tym cudzoziemców) – do 150 minut;
 • język obcy nowożytny – 90 minut (również dla cudzoziemców), a w przypadku osób, które mają wydłużony czas pracy – do 135 minut.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty. Ile procent stanowi jeden punkt?

Czy na egzaminie ósmoklasisty 2023 będzie dodatkowy przedmiot?

Na egzaminie ósmoklasisty w 2023 i 2024 roku uczniowie zdają tylko trzy obowiązkowe przedmioty, czyli język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny, natomiast egzaminy sprawdzają poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Dopiero od 2025 roku na egzaminie ósmoklasisty pojawią się zmiany – arkusze egzaminacyjne będą wówczas sprawdzać poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Na razie nie wiadomo jednak, czy od 2025 roku będzie wprowadzony egzamin ósmoklasisty czwartego przedmiotu, który miał obowiązywać już od 2022 roku, jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że na najbliższe lata zawieszono realizację tego planu.

Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty?

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. na egzamin ósmoklasisty w 2023 roku ze wszystkich przedmiotów można wnieść jedynie długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem). Na egzamin z matematyki dodatkowo można wnieść również linijkę.  

Osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu do ich potrzeb, mogą wnieść do sal, również inne przedmioty przybory pomocnicze. W przypadku poszczególnych uczniów są to:

 • osoby niewidome i słabowidzące – sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, które obowiązkowo ma zapewnić szkoła;
 • osoby słabowidzące – fakultatywnie przybory optyczne, z których korzystają na co dzień i które mają zapewnić sobie samodzielnie;
 • cudzoziemcy – fakultatywnie słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski), który zapewnia szkoła lub zdający;
 • wszyscy uprawnieni do takiego dostosowania – sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, które obowiązkowo ma zapewnić szkoła.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy uczeń ma za mało punktów, by dostać się do szkoły średniej?

Ile trzeba zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty, żeby zdać?

Na egzaminie ósmoklasisty nie obowiązują żadne progi punktowe, co oznacza, że nie można go nie zdać, nawet jeśli uzyska się zero punktów ze wszystkich przedmiotów. Warto mieć jednak na uwadze to, że liczba punktów zdobytych na egzaminie ma znaczenie w rekrutacji do szkół średnich, zatem jeśli będzie ich za mało, to może to zaważyć na decyzji o przyjęciu ucznia do wybranej przez niego szkoły. 

Egzamin ósmoklasisty – wyniki 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku, natomiast dokumenty potwierdzające uzyskany wynik uczniowie będą mogli odebrać ze szkół trzy dni później, czyli 6 lipca.

 

Rozwiąż nasze quizy:

Czy znasz znaczenie najdziwniejszych polskich słów? QUIZ dla znawców języka polskiego

QUIZ: Kultowe gry i zabawy z PRL-u? Pamiętasz zasady

QUIZ: Jak to się pisze? Takie pułapki na dyktandzie pokonają tylko mistrzowie języka polskiego