Zmiana w podstawie programowej techniki

Od 1 września 2023 mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej przedmiotu technika. Pojawi się w niej obowiązkowy moduł o nazwie wychowanie komunikacyjne. Potrzebę edukacji młodzieży w tej dziedzinie zgłosiła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ze względu na upowszechnienie się nowych urządzeń komunikacyjnych (m.in. hulajnóg), a także nieodpowiedzialne użytkowanie smartfonów przez pieszych w czasie przechodzenia przez jezdnię.

Projekt zmian przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne, a niebawem ma zostać podpisany przez ministra. Nowe treści nauczania na zajęciach z techniki pojawią się od nowego roku szkolnego w IV klasie szkoły podstawowej i będą kontynuowane w kolejnych latach nauki tego przedmiotu, czyli do VI klasy włącznie. 

Przeczytaj również: „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych szkół średnich. Gdzie warto się uczyć?

Wychowanie komunikacyjne

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego mają przygotować uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Podczas ich trwania dzieci i młodzież będą zdobywać potrzebną wiedzę na temat przepisów drogowych oraz poznawać zagrożenia wynikające z nich nieprzestrzegania. Mają dowiedzieć się również, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się jako uczestnik ruchu drogowego: poruszając się pieszo, jako pasażer pojazdów mechanicznych, a także jako kierujący rowerem, hulajnogą lub innymi urządzeniami transportu osobistego, z których korzysta młodzież.

Na lekcjach z wychowania komunikacyjnego uczniowie mają też poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i dowiedzieć się, jak postępować w momencie zagrożenia lub wypadku komunikacyjnego.

Szkoły będą musiały zapewnić uczniom, którzy ukończyli 10. rok życia, możliwość uzyskania karty rowerowej. W związku z tym placówki edukacyjne mają mieć potrzebny do tego sprzęt (tj. rower) oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą musieli opanować praktyczną jazdę na rowerze w miasteczku ruchu drogowego albo na odpowiednio przygotowanym do tego placu szkolnym.

Przy organizacji lekcji wychowania komunikacyjnego szkoła powinna współpracować z osobami oraz instytucjami, które zajmują się poszczególnymi tematami, omawianymi na zajęciach, m.in. z Policją, Strażą Miejską, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, ratownikami medycznymi itp.

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Ekstremalnie trudny QUIZ. Tylko mistrzowie zbiorą komplet punktów

QUIZ ortograficzny z nazwami roślin. Wiesz, jak się to pisze?