Spis treści:

Metodologia rankingów

W Rankingu Liceów 2023 każda szkoła mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów, a jej ostateczny wynik zależał od sumy punktów zdobytych w trzech kategoriach, z których każda stanowiła określony procent całościowej oceny. Wśród kategorii znalazły się:

 • sukcesy w olimpiadach – 25 proc.;
 • matura z przedmiotów obowiązkowych – 30 proc.; 
 • matura z przedmiotów dodatkowych – 45 proc.

Metodologia Rankingu Techników 2023 wyglądała podobnie, jednak kategorie były cztery i miały inny rozkład procentowy w całościowej ocenie:

 • sukcesy w olimpiadach – 20 proc.;
 • matura z przedmiotów obowiązkowych – 20 proc.;
 • matura z przedmiotów dodatkowych – 30 proc.;
 • egzamin zawodowy – 30 proc.

Przeczytaj również: Statutowy Absurd Roku 2022. Trwa głosowanie na największe absurdy w statutach szkół

Najlepsze licea w Polsce według rankingu „Perspektyw” 2023

Pierwsze 20 miejsc w Rankingu Liceów 2023 zajęły następujące szkoły:

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie – 100 pkt
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – 97.3 pkt
 3. XIII LO w Szczecinie – 85.06 pkt
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu – 85.02 pkt
 5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej w Gdyni – 80.75 pkt    
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu    – 76.65    pkt
 7. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie – 76.62 pkt
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie – 76.19 pkt
 9. Akademickie LO PWr we Wrocławiu  – 75.76 pkt
 10. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie – 75.73 pkt
 11. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie – 74.51    pkt
 12. Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku – 74.24 pkt
 13. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku – 74.05 pkt
 14. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi – 73.55 pkt
 15. I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego    w Tarnobrzegu – 72.66 pkt
 16. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" w    Warszawie – 72.03 pkt    
 17. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego    Kraków    MP – 71.46 pkt
 18. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie – 71.35 pkt    
 19. V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku – 71.08 pkt
 20. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – 70.97 pkt.

Względem rankingu z ubiegłego roku pierwsze i trzecie miejsce pozostały niezmienne. Na drugim pojawiło się natomiast V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, które w ubiegłym roku zajmowało czwartą pozycję. Z drugiego miejsca na podium zniknęło natomiast Uniwersyteckie LO w Toruniu, które aktualnie znalazło się na czwartym miejscu.

Przeczytaj również: „Poloneza czas zacząć...”. Dlaczego na studniówkach tańczy się poloneza?

Najlepsze technika w Polsce według rankingu „Perspektyw” 2023

Pierwsze 20 miejsc w Rankingu Techników 2023 zajęły następujące szkoły:

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie – 100 pkt
 2. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku zlokalizowane w Krakowie – 94.17 pkt
 3. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie – 91.61 pkt
 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie – 88.41 pkt    
 5. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu – 86.88 pkt    
 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w    Bydgoszczy – 85.08 pkt
 7. Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju – 84.93 pkt
 8. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") w    Zielonej Górze – 81.37 pkt
 9. Technikum Komunikacji (ZSK) w     Poznaniu – 76.99 pkt
 10. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie – 75.48 pkt
 11. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie – 74.10 pkt
 12. Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej –     74.00 pkt    
 13. Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki w Krakowie – 73.87 pkt
 14. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie – 73.30 pkt
 15. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie – 71.89 pkt
 16. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. St. Noakowskiego w Warszawie – 71.48 pkt
 17. Technikum Odzieżowe nr 18 im. St. Wyspiańskiego w Krakowie – 69.86 pkt
 18. Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy – 69.80 pkt    
 19. Technikum nr 17 (ŚTZN) Katowice – 69.77 pkt
 20. Technikum nr 1 (BSP) w    Bielsku-Białej –    68.72 pkt.

Względem ubiegłego roku na podium zaszły znaczące zmiany. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie awansowało z drugiego miejsca na pierwsze, a Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku zlokalizowane w Krakowie z trzeciego na drugie. Na trzecim miejscu pojawiło się natomiast Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie, które rok temu było na piatej pozycji. Z pierwszego miejsca względem ubiegłego roku zniknęło natomiast Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, które obecnie zajmuje czwarte miejsce.


Rozwiąż nasze quizy:

Szybki QUIZ o książkach. Czytasz, czy tylko mówisz, że czytasz?

Ekstremalnie trudny QUIZ. Tylko mistrzowie zbiorą komplet punktów

QUIZ ortograficzny z nazwami roślin. Wiesz, jak się to pisze?