Zaczynanie zdania od spójnika

Z jakiegoś powodu usilnie wpajano ci zasadę, że nie można zaczynać zdania od „ale”. Również za niedopuszczalne uważane były inne spójniki, takie jak „i”, „albo”, „czyli”. Ale jakimi przesłankami kierują się w tym przypadku nauczyciele jest niezrozumiałe.

Mianowicie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spójniki umieszczać nie tylko wewnątrz, ale i na początku zdania. Więc może nauczycielki języka polskiego nie chciały wprowadzać mętliku, ani nie chciały zachęcać uczniów do łamania innych zasad gramatyki. Tak czy inaczej, spójniki na początku zdań są w porządku. 

 

Wypracowanie

Żródło: 123RF/Picsel