Liczby wymierne — czyli jakie? 

Liczby wymierne można przedstawić w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych. Prościej mówiąc, liczby wymierne to takie, które możemy zapisać w formie ułamka. Liczbą wymierną jest na przykład 1, ponieważ 1=1/1=5/5.

Jak obliczyć odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej? 

Aby wyznaczyć odległość pomiędzy dwiema liczbami znajdującymi się na osi liczbowej, wystarczy od większej odjąć mniejszą, co da nam prawidłowy wynik.

Przeczytaj również: Ci pisarze to pewniaki na maturze. Tego możesz o nich nie wiedzieć 

Co mówią prawa działań na potęgach o takiej samej podstawie? 

Jeżeli mnożymy potęgi o takiej samej podstawie i różnych wykładnikach to w wyniku otrzymujemy potęgi o takiej samej podstawie, której wykładnik jest sumą wykładników. 

Przykład: 2^2⋅2^3= 2^(2+3)

Analogicznie jest w przypadku dzielenia potęg o takiej samej podstawie i różnych wykładnikach, jednak wynik stanowi ta sama podstawa o wykładniku będącym różnicą wykładników. 

Przykład: 3^4: 3^3=3^(4-3)

W przypadku podnoszenia potęgi do innej potęgi wystarczy, że pomnożymy same wykładniki. 

Przykład: (3^3)〖^3〗 = 3^(3⋅3)

Jak zamienić potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych? 

W celu pozbycia się ujemnego wykładnika należy odwrócić podstawy potęgi oraz usunąć z niej minus. 

Przeczytaj: Najczęstsze błędy na maturze z języka polskiego. Jak ich unikać?

Jaki wynik uzyskamy, jeśli podniesiemy jakąkolwiek liczbę, różną od zera, do potęgi zerowej?

Oczywiście, zawsze wynikiem takiego równania będzie liczba 1. 

Czy można pomnożyć lub podzielić pierwiastek sześcienny przez pierwiastek kwadratowy? 

Nie. Należy pamiętać, że działania mnożenia i dzielenia na pierwiastkach można wykonać tylko wtedy, gdy są tego samego stopnia. 

Ile wynosi 20% z liczby 120?

Aby obliczyć 20% procent z liczby 120, należy pomnożyć procent przez tę liczbę. Zanim wykonamy mnożenie, musimy najpierw zamienić procent na ułamek.

Równanie wygląda następująco: 0,2⋅120=24

Odpowiedź: 20% z liczby 120 wynosi 24.

Jak nazywamy poziomą oś X, a jaką nazwę nosi pionowa oś Y w układzie współrzędnych?

Pozioma oś X to oś odciętych, zaś pionowa oś Y - oś rzędnych.

Przeczytaj również: Korepetycje przedmaturalne — ostatni dzwonek. Sprawdź, ile trzeba zapłacić

Jak rozpoznać kąt środkowy?

Kątem środkowym nazywamy kąt, którego wierzchołkiem jest środek koła. Jego ramiona są półprostymi zawierającymi promienie koła. 

Ile wynosi miara kąta środkowego?

Miarę kąta środkowego można ustalić na podstawie miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku, co kąt środkowy. Miara kąta środkowego będzie dwa razy większa.

Jak obliczyć długość okręgu o danym promieniu?

Długość okręgu o danym promieniu możemy obliczyć ze wzoru na długość okręgu l=2πr, gdzie l oznacza długość okręgu, r - promień okręgu, a liczba π wynosi w przybliżeniu 3,14. 

Do jakich zadań na maturze przyda nam się Twierdzenie Pitagorasa?

Twierdzenie Pitagorasa jest używane przez matematyków najczęściej do obliczenia długości trzeciego boku trójkąta prostokątnego, przy założeniu, że znamy długości dwóch pozostałych boków tego trójkąta. Za pomocą Twierdzenia Pitagorasa możemy sprawdzić, czy trójkąt rzeczywiście jest prostokątny. Oprócz tego możemy wykorzystać je do obliczenia wysokości w trójkącie równobocznym lub przekątnej prostokąta i kwadratu. 

Jeśli odpowiedziałeś na powyższe pytania prawidłowo — gratulujemy. Pamiętaj jednak, że na egzaminie maturalnym możesz zostać zapytany o szereg innych zagadnień matematycznych. Nie osiadaj więc na laurach i pędź do nauki! W końcu to najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy.  

Przeczytaj również:

QUIZ: Test wiedzy ogólnej. Niby wiesz, ale... Sprawdź, czy odpowiesz na te pytania

Kwadratowe fale. Nie zobaczysz ich w Polsce

Co powinniśmy wiedzieć o Ukrainie?

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo.

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!