1. Co to jest metabolizm?

Metabolizm to inaczej przemiana materii. Proces ten zachodzi w organizmie na skutek reakcji chemicznych i towarzyszących im przemian energetycznych, które mają miejsce w każdej komórce.

2. Za co odpowiedzialne są enzymy? 

Enzymy to białkowe cząsteczki. Ich zadaniem jest przyspieszanie (katalizowanie) przebiegu reakcji. Enzymy powodują, że zachodzące procesy mogą przebiegać w bezpiecznym dla organizmu zakresie temperatur.

3. Czym różni się anabolizm od katabolizmu? 

Anabolizm jest to proces syntezy prostych związków w złożone. W wyniku tych przemian powstają podstawowe elementy składowe komórki (np. tłuszcze, aminokwasy, białka czy – jak w fotosyntezie – cukry). Katabolizm zaś jest procesem odwrotnym do anabolizmu i oznacza wszystkie reakcje, w wyniku których złożone cząsteczki (takie jak cukry, białka czy kwasy tłuszczowe) są rozkładane do prostszych związków. 

Przeczytaj również: Powtórka do matury z historii. Okres międzywojenny. Znasz te fakty?

4. Czym jest gatunek biologiczny? Podaj przykłady nazw gatunkowych

Gatunek biologiczny oznacza zbiór wszystkich osobników posiadających podobne cechy. Wspomniane istoty muszą być zdolne do wydawania płodnego potomstwa. 

Ciekawostką jest to, że nazwa każdego gatunku składa się z nazwy rodzajowej (będącej rzeczownikiem) i przymiotnika (czasami rzeczownika).

Przykłady nazw to: 

  • niedźwiedź brunatny, 
  • płetwal błękitny,
  • wilk szary.

5. Omów zasady klasyfikacji organizmów

Klasyfikacja biologiczna polega na szeregowaniu organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Gatunek jest najniższą jednostką taksonomiczną (grupą organizmów filogenetycznie spokrewnionych, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od pozostałych jednostek). W przypadku zwierząt kolejne jednostki klasyfikuje się odpowiednio: rodzaj, rodzina, rząd, gromada, typ oraz królestwo.

6. Po czym rozpoznać sprzężniowce?

Sprzężniaki to grzyby, których grzybnia zbudowana jest ze strzępek wielojądrowych (tzw. komórczaków), zwykle bez przegród. W ścianie komórkowej znajduje się chityna.

Przeczytaj również: Matura z języka angielskiego. O to możesz zostać zapytany!

7. Jak zbudowane są workowce?

Większość gatunków workowców przybiera formę o budowie strzępkowej. Strzępki, z których są zbudowane, są zwykle wielokomórkowe i podzielone na komórki poprzecznymi przegrodami. Workowce bez trudu można odróżnić od innych grzybów ze względu na ich dwuwarstwową budowę. Warstwa zewnętrzna jest cienka — mimo to słabo przepuszcza światło, za to warstwa wewnętrzna, pomimo swojej grubości — jest dobrze przejrzysta.

8. Z czego zbudowane są gąbki? 

Gąbki to organizmy żywe, które można spotkać wyłącznie w środowiskach wodnych. Te żyjątka mogą mieć różne barwy — zwykle bywają szarobrunatne, ale można spotkać też jaskrawo zielone, pomarańczowe lub fioletowe. Gąbki zbudowane są z ektodermy, endodermy i mezoglei. 

9. Określ czynniki wpływające na zaburzenie homeostazy organizmu 

Na zaburzenie homeostazy w organizmie wpływają: 

  • stężenie związków chemicznych w płynach ustrojowych (krwi czy osoczu)
  • ciśnienie osmotyczne,
  • pH płynów ustrojowych,
  • ciśnienie tętnicze krwi,
  • objętość płynów ustrojowych,
  • temperatura ciała (u organizmów stałocieplnych).

Przeczytaj również: Jak odmienić te słowa? Niejeden Polak ma z tym problem

10. Podaj przykłady hormonów tkankowych 

Do hormonów tkankowych można zaliczyć gastrynę, sekretynę, cholecystokininę i motylinę. 

Dlaczego warto uczyć się biologii? Biologia to nie tylko przedmiot szkolny, który trzeba „wykuć na blachę”. Jest to jedna z nauk, których znajomość z pewnością przyda nam się w życiu codziennym. 

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!