W tym artykule przeczytasz o:

Wielki kryzys 

Umownie, kryzys ten zapoczątkował krach na nowojorskiej giełdzie Wall Street 24 października 1929 roku, kiedy to spadły ceny wszystkich akcji. Inwestorzy zmuszeni do szybkiej wyprzedaży swoich papierów wartościowych obniżyli tym samym wartość przedsiębiorstw. Te zaś wpadły w poważne długi. Kryzys rozprzestrzenił się na niemal wszystkie gospodarki świata z wyłączeniem państw ZSRR. Następstwem tych zdarzeń było załamanie produkcji i szybki wzrost bezrobocia. 

Nowa polityka ekonomiczna (NEP)

Była próbą powrotu ZSRR do gospodarki rynkowej z zachowaniem monopolu własności państwowej w podstawowych dziedzinach przemysłu. Po wprowadzeniu jej przez Lenina w 1921 roku obywatele byli zwolnieni z obowiązkowego kontyngentu płodów rolnych (rujnującego wieś) w zamian za odprowadzanie podatku żywnościowego. NEP przywrócił system towarowo-pieniężny w wymianie między miastem a wsią oraz przyjął liberalizację stosunków w przemyśle. Trzy lata funkcjonowania państwa w takim systemie sprawiły, że sytuacja gospodarcza ZSRR wyraźnie się poprawiła. Problem głodu został zażegnany, zaś bolszewicy przystąpili do odbudowy zniszczeń wojennych w kraju. 

Interwencjonizm państwowy

Polityka aktywnego oddziaływania państwa kapitalistycznego na gospodarkę narodową. Jej celem było ograniczenie bezrobocia, pobudzenie globalnego popytu oraz podniesienie tempa wzrostu gospodarczego. 

Epidemia hiszpanki

Pierwszy atak niebezpiecznego wirusa H1N1 nastąpił wiosną 1918 roku, jeszcze w trakcie I wojny światowej, miał miejsce w USA w hrabstwie Haskell w stanie Kansas. Wirus grypy w pierwszej fazie był łagodny, jednak łatwo się rozprzestrzeniał. Druga fala zaatakowała w sierpniu 1918 roku, zbierając dużo większe żniwo niż pierwsza. Jednocześnie wystąpiła w trzech rejonach świata: we Francji, w USA i w Sierra Leone. Najwięcej zarażonych było wśród żołnierzy na froncie i w obozach. Stamtąd choroba z łatwością przenosi się na ludność cywilną. Trzecia fala była dużo łagodniejsza od dwóch poprzednich i nastąpiła pomiędzy końcem 1918 roku a marcem 1919 roku. Oficjalnie mówi się o 50 mln ofiar śmiertelnych, które zmarły na skutek pandemii hiszpanki

1024px-Emergency_hospital_during_Influenza_epidemic,_Camp_Funston,_Kansas_-_NCP_1603
Szpital w czasie epidemii hiszpanki /fot. Wikipedia (domena publiczna)


Liga Narodów

Powołanie Ligi Narodów było pierwszą w historii próbą stworzenia organizacji, która miałaby stać na straży pokoju na świecie oraz zapobiegać ewentualnym konfliktom. Była pierwszym założeniem Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową, który podpisany 28 czerwca 1919 roku, wszedł w życie z dniem 10 stycznia 1920 roku. Do organizacji należało łącznie 63 krajów z całego świata. Formalnie została rozwiązana w 1946 roku, choć praktycznie przestała funkcjonować już podczas II wojny światowej. 

Reforma Grabskiego

Reforma walutowa polegała na zamianie marki polskiej (ustanowionej przez Niemców w czasie I wojny światowej za oficjalną walutę ówczesnego Królestwa Polskiego), na polski złoty. Wartość jednego złotego równała się wartości 1 800 000 marek. Reforma miała miejsce 29 kwietnia 1924 r. W tym czasie rząd Rzeczypospolitej powołał jedynego emitenta waluty państwa polskiego — Bank Polski, który zastąpił Polską Krajową Kasę Pożyczkową. 

2_złote_banknote,_averse_(Poland,_1936)
Nowa waluta - banknot z 1936 roku /fot. Wikipedia (public domain)


Układ lokarneński

Oficjalna nazwa to traktaty lokarneńskie, czyli kilka porozumień opracowanych i parafowanych 16 X 1925 na konferencji w Locarno. Uczestniczyły w nim Belgia, Francja, Niemcy, Wielkiej Brytania i Włochy. Układ obejmował pakt reński, umowy arbitrażowe i traktaty wzajemnej gwarancji. 

Wielka czwórka I wojny światowej

Tak nazywani są przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Włoch. Kraje te były jednymi ze sprzymierzonych przeciw państwom centralnym podczas I wojny światowej. Ich przedstawiciele wzięli udział w konferencji pokojowej w Paryżu w styczniu 1919. 

Byli to: 

● premier David Lloyd George (Wielka Brytania);

● prezydent Thomas Woodrow Wilson – (Stany Zjednoczone);

● premier Georges Clemenceau – (Francja);

● premier Vittorio Emanuele Orlando – (Włochy).

Pamiętaj! Nauka poszerza horyzonty, dlatego warto zgłębić wiedzę na temat wydarzeń historycznych, nie tylko do matury, ale przede wszystkim — dla samego siebie! 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!