W szkołach, które wcześniej zadeklarowały chęć sprawdzenia wiedzy swoich uczniów, odbyły się próbne matury. W poniedziałek maturzyści pisali egzamin z języka polskiego, a wczoraj z matematyki. Dziś język angielski na poziomie podstawowym, na którego napisanie zdający mieli 120 minut, a o 14.00 o pół godziny dłuższy egzamin na poziomie rozszerzonym.    

Jak wygląda matura z języka angielskiego?   

Egzamin maturalny z języka angielskiego na obu poziomach składa się z 4 części, sprawdzających poszczególnie umiejętności — rozumienie tekstu słyszanego, czytanego, znajomość środków językowych oraz pisanie dłuższej wypowiedzi. Arkusz zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 50 punktów. Uzyskanie co najmniej 30 proc. z nich, gwarantuje zdanie egzaminu. Zadania matury podstawowej z języka angielskiego plasują się na poziomie biegłości językowej A2+/B1, natomiast rozszerzonej — B1+/B2. 

Zobacz, jak wyglądała próbna matura z języka polskiego (kliknij!)

Co było na maturze z języka angielskiego?   

Matura z języka angielskiego jest tym egzaminem, którego uczniowie obawiają się najmniej i z którym większość z nich radzi sobie bardzo dobrze. W tym roku nic się nie zmieniło — nastroje maturzystów przed pisaniem były pozytywne, a z relacji zdających wynika, że zadania w arkuszu z języka angielskiego na poziomie podstawowym okazały się proste, i nie sprawiły im większych problemów. 

W następnych dniach uczniowie części szkół będą mierzyć się z egzaminami z przedmiotów nieobowiązkowych.

Joanna Cwynar

Zobacz, jak wyglądała próbna matura z matematyki

Matura 2021 - zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi

Jak nauczyć się angielskiego?