Spis treści:

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku?

W 2022 roku do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268 257 zdających. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 78,2 proc. maturzystów, czyli 209 837 osób. Matury nie zdało 21,8 proc., czyli 58 470 wszystkich przystępujących do testu wiedzy. Możliwość udziału w sierpniowej poprawce ma 41 587 z nich.

Z przedmiotów obowiązkowych maturzystom najgorzej poszła matematyka, której nie zaliczyło 18 proc. zdających (ok. 49,5 tys. osób). Lepiej poradzili sobie z językiem polskim, z którego negatywny wynik uzyskało 5 proc. maturzystów (ok. 13,5 tys. osób) oraz z najczęściej wybieranym przez zdających językiem angielskim, którego nie zdało 6 proc. (ok. 15,5 tys. osób).

Przeczytaj również: Nie zdałeś matury? Możesz poprawić, ale są pewne warunki

Matura poprawkowa 2022

Do matury poprawkowej mogą przystąpić maturzyści, którzy: 

  • nie zdali egzaminu z tylko jednego przedmiotu obowiązkowego;
  • żaden z ich egzaminów obowiązkowych nie został unieważniony; 
  • w pierwszym terminie przystąpili do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

Osoby zainteresowane poprawką musiały zadeklarować swoją chęć przystąpienia do egzaminu w ciągu 7 dni od otrzymania negatywnego wyniku testu.

Maturalny egzamin poprawkowy ze wszystkich trzech obowiązkowych odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9.00.

Jak wygląda matura poprawkowa? Sierpniowy egzamin nie różni od tego, który maturzyści pisali w maju, a wymagania również są takie same. W przypadku poprawki część ustna egzaminu nie jest przeprowadzana.

Jak wygląda poprawka z przedmiotu w szkole?

Uczeń, który w otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną na koniec roku z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Takie sprawdziany wiedzy najczęściej odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia i mają dwie części: pisemną oraz ustną.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Najczęściej w jej skład wchodzi dwóch nauczycieli uczących danego lub pokrewnego przedmiotu oraz przewodniczący komisji, którym może być dyrektor szkoły lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel. Zazwyczaj jednym z egzaminatorów jest nauczyciel, który miał z nami lekcje z niezaliczonego przedmiotu, jednak nie jest to reguła.

Przeczytaj również: Jakie kierunki opłaca się studiować? ELA pomaga maturzystom wybrać

Korepetycje w wakacje

Wielu uczniów i maturzystów, których czekają egzaminy poprawkowe, decyduje się na skorzystanie z pomocy korepetytora. Jest to rozsądny plan działania, ponieważ jeśli nie udało nam się samodzielnie opanować materiału przez cały rok, to pomoc prywatnego nauczyciela może okazać się dla nas zbawienna.

Z jakich przedmiotów uczniowie biorą korepetycje podczas wakacji? Z ogłoszeń zamieszczanych przez osoby szukające korepetytorów wynika, że najczęściej chcą one brać udział w zajęciach z matematyki. Dotyczy to szczególnie osób, które mają w sierpniu podchodzić do egzaminów poprawkowych. Ogłoszeń maturzystów znajdziemy najwięcej, jednak dość często pojawiają się także te napisane przez uczniów, którzy otrzymali negatywną ocenę klasyfikacyjną w szkole. Członkowie tej grupy prócz matematyki, rozglądają się także za lekcjami z chemii, biologii i fizyki. Korepetycji poszukują też studenci, którzy do wrześniowych poprawek muszą przygotować się z wiedzy specjalistycznej na poziomie akademickim.

Jednak nie tylko osoby, które będą musiały zmierzyć się z poprawką, potrzebują korepetytorów na wakacje. Jest wielu uczniów, którzy już w czasie wakacji chcą rozpocząć przygotowania do nowego roku szkolnego, matury 2023 lub olimpiad przedmiotowych. Inna grupa uczniów, którzy szukają korepetycji na wrzesień, ponieważ na początku roku szkolnego, u wielu nauczycieli może już nie być wolnych terminów.

Wysoki procent ogłoszeń stanowią także te dotyczące nauki języków obcych. Są one zamieszczane nie tylko przez uczniów, ale również osoby dorosłe. Dominuje tu język angielski, ale sporo zainteresowanych szuka korepetycji lub konwersacji również z mniej popularnych języków: norweskiego, włoskiego czy węgierskiego. Lekcji z języka polskiego jako obcego często poszukują natomiast rodzice dzieci z Ukrainy, które mają uczyć się w polskich szkołach.

Ile kosztują wakacyjne korepetycje?

Wiele osób może to zaskoczyć, ale ceny wakacyjnych korepetycji, szczególnie tych, które przygotowują do poprawek, są niższe w porównaniu do tych, udzielanych w trakcie roku szkolnego. Najprawdopodobniej jest to spowodowane dużo mniejszym zainteresowaniem nauką w miesiące wakacyjne. Koszt takich zajęć jest zależny od miejscowości oraz doświadczenia korepetytora i wynosi od 40 do 100 zł za lekcję. Studenci zapłacą więcej — od 100 do 200 zł.

Osoby, które poszukują korepetytorów na wrzesień i kolejne miesiące muszą liczyć się natomiast z normalnym cennikiem, który zazwyczaj jest już wyższy. Oczywiście w tym przypadku koszt lekcji również uzależniony jest od wielu czynników. Poniżej podajemy średnie ceny dla prywatnych lekcji z poszczególnych przedmiotów w podziale na duże i mniejsze miasta:

  • matematyka: duże miasto 100-300 zł; mniejsze miasto 60-120 zł; 
  • j. angielski: duże miasto 100-250 zł; mniejsze miasto 50-100 zł;
  • j. polski: duże miasto 70-150 zł; mniejsze miasto 40- 80 zł;
  • chemia: duże miasto 100-300 zł; mniejsze miasto 40-100 zł;
  • j. niemiecki: duże miasto 90-150 zł; mniejsze miasto 40-70 zł;
  • fizyka: duże miasto 100-200 zł; mniejsze miasto 50-120 zł;
  • biologia: duże miasto 100-180 zł; mniejsze miasto 40-80 zł.

Przeczytaj również: Korepetycje na wagę złota. Rodzice już szukają korepetytorów na wrzesień

Czy sierpień to za późny termin na naukę do poprawki?

Na naukę nigdy nie jest za późno, jednak warto pamiętać o tym, że im wcześniej za nią zabierzemy, tym więcej będziemy w stanie przyswoić i utrwalić, a także samo przyswajanie wiedzy dla nas mniej stresujące niż to pospieszne. Zatem nauka od początku sierpnia, czyli na 3 tygodnie przed poprawką to już ostatni dzwonek na to, by mogła ona przynieść zadowalające rezultaty.

Jak nauczyć się do poprawki? Jeśli mamy już niewiele czasu na naukę, warto skorzystać z korepetycji, szczególnie u aktywnie uczącego w szkole nauczyciela, a najlepiej egzaminatora. Tacy korepetytorzy najlepiej będą umieli określić, czego jeszcze nie umiemy i na co trzeba poświęcić czas podczas ostatnich tygodni nauki. Dowiemy się od nich przede wszystkim, jakie jest minimum maturalne, które zadania są „pewniakami” i najczęściej powtarzają się na egzaminie oraz w jaki sposób podejść do rozwiązywania arkusza. Czasem nawet takie technikalia mogą sprawić, że uzyskamy to graniczne 30 proc., nawet jeśli nasza wiedza od głównego terminu matury szczególnie się nie zwiększyła.

To, czy w niecały miesiąc będziemy mogli nauczyć się do poprawki, zależy od wielu czynników. Jeśli na maturze z jakiegoś powodu jedynie powinęła nam się noga i uzyskaliśmy wyniki bliski 30 proc., to znaczy, że najprawdopodobniej znamy już to minimum potrzebne do zdania. Warto będzie więc wówczas powtórzyć wiedzę i bardzo dobrze nauczyć się rozwiązywania „pewniaków” maturalnych, które w razie niepowodzenia z którymś z zadań pozwolą nam uzyskać nadwyżkę punktów, mogącą ochronić nas przed niezaliczeniem. Jeśli natomiast z matury otrzymaliśmy wynik daleki od 30 proc., warto solidnie zabrać się do pracy – nie warto jednak w takim momencie uczyć się wszystkiego od deski do deski, a pozostawić na zrozumienie podstaw, łatwiejszych zadań i naukę rozwiązywania „pewniaków”.  

Podobnie powinny postąpić osoby, które otrzymały negatywną ocenę końcoworoczną z przedmiotu. Również w tym przypadku najważniejsze jest nauczenie się podstaw, ponieważ na egzaminie poprawkowym sprawdzane będzie absolutne minimum potrzebne do uzyskania pozytywnej oceny. Warto też nastawić się pozytywnie do tego testu wiedzy, ponieważ najczęściej egzaminujący nauczyciele starają się ułatwić zdającemu przejście do następnej klasy.

Jedno jest pewne – do egzaminów poprawkowych zawsze warto podejść, nawet jeśli z jakichś powodów, nie daliśmy rady się na nie nauczyć. Wzięcie udziału w egzaminie nigdy nam nie zaszkodzi, a możemy na tym sporo zyskać. Nawet jeśli czujemy, że niewiele umiemy, zawsze możemy trafić na prostsze pytania, łagodniejszego egzaminatora czy mieć tego dnia lepsze samopoczucie niż w czasie egzaminu w terminie głównym. To natomiast może zaważyć na naszej ocenie i sprawić, że zdamy maturę lub przejdziemy do następnej klasy.

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie