Spis treści:

Psychologia – ranking szkół wyższych 2023

Psychologia jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez kandydatów na studentów. Już od kilku lat nieprzerwanie znajduje się na drugim miejscu najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, zaraz po informatyce. W 2023 roku aplikowało na nią aż 42 267 kandydatów.

Gdzie warto studiować psychologię? Według opublikowanego przez Perspektywy rankingu szkół wyższych 2023, wśród uczelni, kształcących przyszłych psychologów, najlepiej oceniono:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 4. Uniwersytet Wrocławski
 5. Uniwersytet Gdański
 6. Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie
 7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

To jednak nie wszystko, ponieważ psychologię można studiować aż na 84 uczelniach publicznych i prywatnych w Polsce – w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Przeczytaj również: Przeczytaj również: Szukasz darmowych odpowiedzi do podręczników? Poznaj nowy serwis edukacyjny!

Kierunki psychologiczne

Studia z psychologii najczęściej mają formę jednolitą magisterską, co oznacza, że trwają 5 lat, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra. Zdarzają się jednak uczelnie, które kształcą na tym kierunku w systemie bolońskim, czyli dwustopniowym (3 lata licencjatu i 2 lata magisterskich). Istnieją też psychologiczne studia podyplomowe.

Psychologię można studiować jako kierunek ogólny, ale również w aspekcie konkretnej dziedziny, która najbardziej nas interesuje. Na liście studiów z psychologii możemy znaleźć m.in. następujące kierunki i specjalizacje:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia społeczna
 • psychologia stosowana
 • psychologia zdrowia
 • psychologia biznesu
 • psychologia w zarządzaniu
 • psychologia sportu
 • psychologia sądowa i kryminalna
 • neuropsychologia.

Istnieje też grupa kierunków i specjalizacji mniej lub bardziej powiązanych z psychologią, takich jak np. coaching, psychodietetyka, terapia zajęciowa czy kognitywistka.

Przeczytaj również: Informatyka wciąż najpopularniejszym kierunkiem studiów. MEiN podało statystyki

Psychologia – progi punktowe

Liczba punktów rekrutacyjnych, którą należy zdobyć, by dostać się na psychologię, różni się między uczelniami, kierunkami oraz datami rekrutacji. W latach, w których matura była stosunkowo prosta, w związku z czym wiele osób uzyskało z niej wysokie wyniki, progi punktowe mogą być wyższe niż w latach, w których ogólne wyniki matur były niższe. Na progi ma wpływ również liczba chętnych kandydatów oraz miejsc, które oferuje dana uczelnia.  

Jakie były progi punktowe na psychologię w 2023 roku? Przedstawiamy informacje z kilku polskich uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski – 79,25 pkt,
 • Uniwersytet Jagielloński – 94,50 pkt (Wydział Filozoficzny), 71,50 pkt (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej),
 • Uniwersytet Gdański – 112,15 pkt,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 77,3 pkt.

Warto pamiętać, że systemy liczenia punktów różnią się między uczelniami, dlatego na każdej z nich możemy mieć inną sumę punktów.

Przeczytaj również: Najlepsze światowe uniwersytety. Które polskie uczelnie znalazły się w zestawieniu?

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Każda uczelnia określa swoje wymagania, które stawia wobec kandydatów na studentów psychologii, dlatego na każdej z nich do ogólnej punktacji rekrutacyjnej będą liczyć się wyniki z innych przedmiotów maturalnych. Informacji o tym, co gdzie jest wymagane oraz jak liczyć punkty, należy zatem szukać na stronach konkretnych szkół wyższych.

Psychologia to studia interdyscyplinarne, dlatego na wielu uczelniach przy rekrutacji akceptowanych jest sporo przedmiotów maturalnych. Są to m.in. język polski, język obcy, biologia, chemia, geografia, fizyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.

Ze względu na to, co najczęściej pojawia się w programach studiów z psychologii, warto wybrać te przedmioty, które mogą okazać się najbardziej przydatne już podczas nauki na uczelni. Najlepiej sprawdzą się tu zatem biologia, WOS czy filozofia.

Źródło: perspektywy.pl, otouczelnie.pl, bryk.pl

Oprac.: Joanna CwynarOdpowiedzi do zadań z podręczników z biologii znajdziesz tutaj:


Biologia – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z biologii

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z biologii