Spis treści:

Ile wynosi urlop wypoczynkowy nauczyciela?

Nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole feryjnej (czyli takiej, której obowiązują ferie zimowe i letnie), przysługuje urlop wypoczynkowy, który może być przez niego wykorzystany tylko w czasie trwania ferii, a jego wymiar odpowiada okresowi ich trwania.

Wakacje mają zazwyczaj około 9 tygodni (tj. 45 dni roboczych), jednak nie cały ten czas jest dla nauczycieli wolny od pracy. Podczas trwania wakacji dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonania pewnych zadań. Wśród nich znajdziemy:

  • przeprowadzanie egzaminów (np. klasyfikacyjnych, poprawkowych, rekrutacyjnych);
  • wykonywanie prac związanych z organizacją zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowaniem do nowego roku szkolnego;
  • udział w radach pedagogicznych;
  • układanie szkolnego planu zajęć i planu dyżurów nauczycielskich;
  • opracowywanie szkolnego zestawu programów nauczania;
  • uczestniczenie w szkoleniach zawodowych;
  • przeprowadzenie kontroli zbiorów bibliotecznych (w przypadku nauczycieli bibliotekarzy).

Wszystkie wymienione powyżej czynności nie mogą jednak zabrać nauczycielowi więcej niż 7 dni. Jednocześnie dni wykonywania takiej pracy muszą być ustalone w takich terminach, by nauczyciel miał co najmniej czterotygodniowy nieprzerwany urlop wypoczynkowy.  

Nauczyciel, który pracuje w szkole krócej niż 10 miesięcy, ma wymiar urlopu proporcjonalny do czasu, w którym był zatrudniony. Natomiast pedagodzy, którzy pracują w placówce nieferyjnej, czyli takiej, w której nie organizuje się ferii letnich i zimowych (tj. przedszkola, ośrodki wychowawcze itp.), mają do wykorzystania zgodnie z ustalonym wcześniej planem urlopowym 35 dni wolnych.  

Trzeba jednak pamiętać, że mimo tego, iż nauczyciele mają sumarycznie więcej dni wolnych niż wykonawcy większości innych zawodów, to czas, w którym mogą je wykorzystać, jest ustalony z góry, a co za tym idzie, nie mogą oni wziąć sobie np. dnia lub kilku dniu urlopu w czasie roku szkolnego, by wybrać się na spontaniczną wycieczkę. Nie przysługuje im też urlop na żądanie i jedynie z bardzo ważnych przyczyn mogą wziąć urlop bezpłatny w trakcie roku szkolnego (nie licząc urlopów na kształcenie).

Przeczytaj również: Zabawy na trzepaku i z kluczem na szyi. Jak wyglądały wakacje w PRL-u?

Czy nauczyciele mają wolne w wakacje?

To pytanie zadaje sobie wiele osób. Wakacje są czasem, w którym nauczyciele wykorzystują swój urlop wypoczynkowy, a zatem rzeczywiście, przez większość wakacji mają wolne. Nie licząc oczywiście dni, w których zostaną zobowiązani przez dyrektora szkoły do wykonania prac na rzecz placówki.  

Choć według Prawa oświatowego dyrektor może zająć nauczycielowi na sprawy związane z pracą jedynie 7 dni, to w praktyce pedagodzy najczęściej pracują w czasie wakacji przez więcej czasu, np. samo przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych może trwać jeden czy dwa dni, jednak wcześniej nauczyciele muszą się do nich odpowiednio przygotować, podobnych przygotowań wymaga zorganizowanie zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że niektóre z wymienionych wyżej prac są bardzo czasochłonne (np. tworzenie planów zajęć i dyżurów czy przeprowadzenie skontrum bibliotecznego) i wykonanie ich może zająć wiele dni.

Podczas trwania wakacji nauczyciele często przygotowują także materiały, które będą im potrzebne do prowadzenia zajęć w przyszłym roku szkolnym, ponieważ wiedzą, że w jego trakcie nie będą mieć na to czasu. Wielu pedagogów musi się podczas wakacji zapoznać również z zawartością nowych podręczników, wymaganiami dla kolejnych klas, dokumentacją nowej klasy wychowawczej i zmianami w Prawie oświatowym. Czasem również przed rozpoczęciem roku szkolnego trzeba stworzyć nowe dokumenty, takie jak program profilaktyczno-wychowawczy klasy lub szkoły czy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach.

Część nauczycieli w czasie ferii letnich angażuje się również w inne związane ze szkołą sprawy, takie jak nadzorowanie remontu i urządzanie sali swojej klasy wychowawczej czy inwentaryzacja klasopracowni, którą mają pod opieką, oraz przygotowanie jej do nowego roku szkolnego.

Są też nauczyciele, którzy podczas swojego urlopu wypoczynkowego wykonują dodatkowo płatną pracę pedagogiczną — organizują dla uczniów półkolonie w szkole, kolonie wyjazdowe czy obozy sportowe, na których pełnią także role wychowawców.

Przeczytaj również: W jakim języku myśli osoba obcojęzyczna, a w jakim głuchoniema?

Ile nauczyciel zarabia w wakacje?

Nauczyciel w wakacje, czyli podczas własnego płatnego urlopu wypoczynkowego, tak jak w większości innych zawodów, zarabia tyle, ile zarabiałby, gdyby w tym czasie wykonywał pracę. Zatem wypłata pedagogów w lipcu czy sierpniu, jest taka sama, jak np. we wrześniu czy marcu.

Istnieje jednak jeden przypadek, w którym nauczyciele nie dostają pensji w wakacje. Dotyczy on pedagogów, którzy byli zatrudnieni w szkole na okres krótszy niż 10 miesięcy. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w placówce w trakcie roku szkolnego, dostaje umowę na czas określony — od dnia przyjęcia do ostatniego dnia nauki. Jeśli ma uczyć kolejny rok w tej samej placówce, nową umowę dostanie dopiero od 1 września, zatem podczas wakacji nie jest zatrudniony w szkole, więc nie otrzymuje wynagrodzenia. Za niewykorzystany urlop wypłacany jest mu jednak ekwiwalent pieniężny, który jest proporcjonalny do tego, przez ile miesięcy pracował. Zazwyczaj nie jest to więc kwota, która byłaby równa dwumiesięcznej pensji.

Źródło: bryk.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z języka polskiego

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z języka polskiego