Metodologia tworzenia rankingu

Ranking został przygotowany przez portal WaszaEdukacja.pl na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz organizatorów olimpiad pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Każda szkoła mogła zdobyć maksymalnie 100 punktów, a w zestawieniu były brane pod uwagę licea i technika oraz szkoły publiczne i niepubliczne.

Procentowy podział kryteriów, które miały znaczenie w ogólnej ocenie liceów, prezentuje się następująco:

 • wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 25 proc.;
 • wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – 35 proc.;
 • sukcesy w olimpiadach – 15 proc.;
 • wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) – 25 proc.

Dla techników kryteria były nieco inne:

 • wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 20 proc.;
 • wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – 25 proc.;
 • sukcesy w olimpiadach – 10 proc.;
 • wyniki egzaminów zawodowych – 30 proc.;
 • wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) – 15 proc.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2022. Ile procent stanowi jeden punkt?

Najlepsze licea w Polsce według rankingu WaszaEdukacja.pl

Wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju znalazły się:

 1. XIV Liceum im. Stanisława Staszica Warszawa - 84.405 pkt
 2. XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego Warszawa - 84.294 pkt
 3. V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków - 82.639 pkt
 4. III Liceum im. Marynarki Wojennej RP Gdynia - 82.499 pkt
 5. XIII Liceum Szczecin - 82.278 pkt
 6. VIII Liceum im. Władysława IV Warszawa - 81.511 pkt
 7. Liceum Uniwersyteckie Toruń - 81.371 pkt
 8. VIII Liceum im. Adama Mickiewicza Poznań - 80.463 pkt
 9. XIV Liceum im. Polonii Belgijskiej Wrocław - 79.895 pkt
 10. III Liceum im. Adama Mickiewicza Katowice - 79.412 pkt
 11. III Liceum im. Adama Mickiewicza Wrocław - 79.29 pkt
 12. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa 79.256 pkt
 13. II Liceum im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok - 79.169 pkt
 14. XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Warszawa - 79.095 pkt
 15. I Liceum im. Stanisława Staszica Lublin - 78.24 pkt

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Jak policzyć punkty?

Najlepsze technika w Polsce według rankingu WaszaEdukacja.pl

Wśród najlepszych techników w kraju znalazły się:

 1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II Kleszczów - 65.314 pkt
 2. Technikum Mechatroniczne nr 1 Warszawa - 64.956 pkt
 3. Technikum Łączności nr 14 Kraków - 62.236 pkt
 4. Technikum Komunikacji Poznań - 61.981 pkt
 5. Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia Nowy Sącz - 61.955 pkt
 6. Technikum nr 7 Tarnowskie Góry - 61.338 pkt
 7. Technikum Informatyczne SCI Szczecin - 60.887 pkt
 8. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego Bydgoszcz - 59.798 pkt
 9. Technikum nr 1 Cieszyn - 59.203 pkt
 10. Technikum nr 3 Żary - 59.023 pkt
 11. Technikum Informatyczne Puck - 58.395 pkt
 12. Technikum Organizacji i Zarządzania Szczecin - 58.252 pkt
 13. Technikum nr 2 Dębica - 58.092 pkt
 14. Technikum nr 1 Gliwice     - 58.059 pkt
 15. Technikum nr 4 Bielsko-Biała - 57.926 pkt

Na stronie WaszaEdukacja.pl można znaleźć również rankingi dotyczące najlepszych szkół średnich w podziale na województwa.

 

Przeczytaj również:

Kiedy dziecko może nie zdać do następnej klasy?

Twoje dziecko ma trudności z nauką, pisaniem na czas lub egzaminami? To może być przyczyna

Patostream, czyli co „pierze” mózgi młodych ludzi