Spis treści:

Egzamin zawodowy 2022 - podstawowe informacje

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdają uczniowie techników, szkół branżowych i policealnych oraz osoby, które ukończyły kursy zawodowe.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Pierwsza trwa 60 minut, podczas których zdający ma odpowiedzieć na 40 pytań zamkniętych jednokrotnej odpowiedzi. Druga odbywa się przy stanowisku egzaminacyjnym, polega na wykonaniu wyrobu, usługi lub stworzenia dokumentacji (zależnie od profilu zawodowego zdającego) i trwa od 120 do 240 minut.

By zdać egzamin zawodowy, trzeba uzyskać co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej i co najmniej 75 proc. z części ustnej. Osoba, która otrzymała pozytywne wyniki z obu części egzaminu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (formuła 2012 i 2017) lub dyplom zawodowy (formuła 2019).

Przeczytaj również: „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych uczelni w Polsce. Gdzie warto studiować?

Terminy egzaminu zawodowego 2022

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2022 roku jest zależny od tego, w jakiej formule zdawany jest egzamin. Poniżej przedstawiamy terminarze dla trzech obowiązujących formuł.

Formuła 2019

Termin główny:

część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022 r.

część praktyczna:

 • model „d”: 1 czerwca 2022 r.
 • model „dk”:  8 – 19 czerwca 2022 r.
 • model „w”, „wk”:  1– 19 czerwca 2022 r.

Formuła 2017

Termin główny: 

część pisemna: 21 czerwca 2022 r

część praktyczna:

 • model „d”: 20 czerwca 2022 r
 • model „dk”, „w”, „wk”:  22 czerwca – 6 lipca 2022 r

Formuła 2012

Termin główny:  

część pisemna: 21 czerwca 2022 r.

część praktyczna:

 • model „d”: 20 czerwca 2022 r.
 • model „dk”, „w”, „wk”: 22 czerwca – 6 lipca 2022 r

Egzamin zawodowy 2022 – klucz odpowiedzi

Klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminów w formułach 2012 i 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 24 czerwca 2022 roku. Można znaleźć je tutaj:

Klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu w formule 2019 (odbywającej się przy pomocy komputera) nie są publikowane, podobnie jak kryteria oceniania i przykładowe rozwiązania do części praktycznej egzaminu dla wszystkich formuł.

Przeczytaj również: Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023. Co warto wiedzieć?

Wyniki egzaminu zawodowego 2022

Wyniki egzaminów będą dostępne dla zdających we wszystkich trzech formułach 31 sierpnia, a dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje będzie można odbierać ze szkół 7 września.

Najpopularniejsze kwalifikacje na egzaminach zawodowych 2022

Najpopularniejszymi kwalifikacjami, jakie chcą uzyskać zdający, okazały się w tym roku:

Formuła 2017

 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik logistyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik hotelarstwa
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik elektronik
 • Technik mechanik
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik budownictwa
 • Technik obsługi turystycznej

Formuła 2019

 • Technik logistyk
 • Technik elektryk
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik handlowiec
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik ekonomista
 • Technik elektryk
 • Technik rolnik
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik administracji
 • Florysta
 • Technik hotelarstwa
 • Technik reklamy
 • Technik informatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik mechatronik


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie