Spis treść:

Egzamin ósmoklasisty 2023 – terminarz

Egzamin ósmoklasisty 2023 trwa trzy dni, a poszczególne egzaminy przedmiotowe odbywają się w następujących terminach:

  • 23 maja 2023 r. (wtorek), g. 9 – język polski;
  • 24 maja 2023 r. (środa), g. 9 – matematyka;
  • 25 maja 2023 r. (czwartek), g. 9 – język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminów będą dostępne 3 lipca 2023 roku. Od 6 lipca będzie można natomiast odbierać ze szkół dotyczące ich zaświadczenia, które są niezbędne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Darmowe rozwiązania zadań z podręczników szkolnych. Bez rejestracji, bez reklam! Sprawdź Skul.pl! >>

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego nowożytnego – jak wygląda?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut, a za poprawne rozwiązanie arkusza można otrzymać maksymalnie 55 punktów. Każdy uczeń musi wybrać obowiązkowo jeden język obcy, z którego chce zdawać egzamin. Najwięcej zdających decyduje się na angielski, jednak do wyboru są jeszcze: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.  

Arkusz z języka obcego składa się z 4 części, które sprawdzają poszczególnie umiejętności — rozumienie tekstu słyszanego, czytanego, znajomość środków językowych oraz pisanie dłuższej wypowiedzi. Test weryfikuje znajomość angielskiego na poziomie biegłości językowej A2.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile procent stanowi jeden punkt?

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języków obcych – arkusze CKE

Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty 2023 z języków obcych można zobaczyć tutaj:

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego – arkusz CKE  

Transkrypcja nagrań – j. angielski

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka francuskiego – arkusz CKE

Transkrypcja nagrań – j. francuski

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka hiszpańskiego – arkusz CKE

Transkrypcja nagrań – j. hiszpański

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka niemieckiego – arkusz CKE

Transkrypcja nagrań – j. niemiecki

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka rosyjskiego – arkusz CKE

Transkrypcja nagrań – j. rosyjski

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka włoskiego – arkusz CKE

Transkrypcja nagrań – j. włoski

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego – odpowiedzi

Przykładowe odpowiedzi ekspertów do egzaminu ósmoklasisty 2023 z najczęściej wybieranego przez zdających języka, czyli angielskiego, są dostępne poniżej:

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego – odpowiedzi

Skul_002_1080x1080 — kopia (800×800 px)


RAPORT EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – terminy