Spis treści:

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023?

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części, z których każdą uczniowie piszą innego dnia. Czas trwania każdej z nich przedstawiamy poniżej:

  • język polski – 120 minut;
  • matematyka – 100 minut;
  • język obcy – 90 minut.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to standardowy czas pisania egzaminu. Osoby, którym przysługuje wydłużenie czasu pisania, mogą rozwiązywać zadania z języka polskiego przez 180 minut, z matematyki – 150 minut, a z języka obcego – 135 minut.

Darmowe rozwiązania zadań z podręczników szkolnych. Bez rejestracji, bez reklam! Sprawdź Skul.pl! >>

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty?

Za cały egzamin ósmoklasisty można zdobyć maksymalnie 125 pkt, ale w każdej części przedmiotowej najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów jest inna.

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części — testowej oraz wypracowania. Za pierwszą z nich można uzyskać maksymalnie 25 pkt, a za napisanie rozprawki lub opowiadania – 20 pkt. To daje sumę 45 pkt za cały egzamin z języka polskiego.

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki zawiera zadania zamknięte i otwarte. Za poprawne rozwiązanie tych pierwszych można uzyskać maksymalnie 15 pkt, a drugich – 10 pkt. To daje sumę 25 pkt za cały egzamin z matematyki.

Ile można zdobyć punktów na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego zawiera zadania zamknięte i otwarte. Za cały egzamin z języka obcego można zdobyć 55 pkt.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023. Jak policzyć punkty?

1 punkt – ile to procent na egzaminie ósmoklasisty?

Jaki procent stanowi jeden punkt na egzaminie ósmoklasisty możemy obliczyć w bardzo prosty sposób, jeśli wiemy, ile maksymalnie punktów można zdobyć za egzamin z danego przedmiotu. Trzeba pamiętać, że przez to, że każda część egzaminu jest inaczej punktowana, w każdej z nich 1 pkt będzie miał inną wartość procentową.  

Jak możemy to obliczyć? Z proporcji. Skoro maksymalna liczba punktów z danego egzaminu to 100 proc., to by wyliczyć wartość jednego punktu, należy 100 proc. pomnożyć przez 1 pkt, a później podzielić wynik przez maksymalną do uzyskania liczbę punktów z danego egzaminu. Jak będzie wyglądać to na przykładach, możesz zobaczyć poniżej.

1 punkt – ile to procent na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego?

Jeśli maksymalna liczba punktów do uzyskania z języka polskiego to 45, to by dowiedzieć się, ile procent wszystkich punktów stanowi jeden punkt, wykonujemy obliczenie:

100% x 1 pkt / 45 pkt = 100% / 45 pkt = 2,(2) %

Zatem wartość 1 pkt to 2,(2) proc. w przypadku egzaminu z języka polskiego.

Teraz będzie nam już łatwo obliczyć nasz wynik procentowy z całego egzaminu. Jeśli uzyskamy z niego np. 25 pkt, będziemy mogli pomnożyć tę liczbę przez 2,(2) proc. i będziemy wiedzieli, że z całego egzaminu z języka polskiego uzyskaliśmy 55,(5) proc. wymaganych punktów, co zaokrąglimy w górę (ponieważ na zaświadczeniu o wynikach egzaminu podawane są pełne liczby procentowe) i wyjdzie nam 56 proc.

1 punkt – ile to procent na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Jeśli maksymalna liczba punktów do uzyskania z matematyki to 25, to by dowiedzieć się, ile procent wszystkich punktów stanowi jeden punkt, wykonujemy obliczenie:

100% x 1 pkt / 25 pkt = 100% / 25 pkt = 4%

Zatem wartość 1 pkt to 4 proc. w przypadku egzaminu z matematyki.

Teraz będzie nam już łatwo obliczyć swój wynik procentowy z całego egzaminu. Jeśli uzyskamy z niego np. 15 pkt, będziemy mogli pomnożyć tę liczbę przez 4 proc. i będziemy wiedzieli, że z całego egzaminu z matematyki uzyskaliśmy 60 proc. wymaganych punktów.

1 punkt – ile to procent na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego?

Jeśli maksymalna liczba punktów do uzyskania z języka obcego to 55, to by dowiedzieć się, ile procent wszystkich punktów stanowi jeden pkt, wykonujemy obliczenie:

100% x 1 pkt / 55 pkt = 100% / 55 pkt = 1,(81)%

Zatem wartość 1 pkt to 1,(81) proc. w przypadku egzaminu z języka obcego.

Teraz będzie nam już łatwo obliczyć swój wynik procentowy z całego egzaminu. Jeśli uzyskamy z niego np. 35 pkt, będziemy mogli pomnożyć tę liczbę przez 1,(81) proc. i będziemy wiedzieli, że z całego egzaminu z języka obcego uzyskaliśmy 63,(63) proc. wymaganych punktów, co zaokrąglimy w górę (ponieważ na zaświadczeniu o wynikach egzaminu podawane są pełne liczby procentowe) i wyjdzie nam 64 proc.

Przeczytaj również: Ranking najlepszych liceów i techników 2023. Gdzie uczą najlepiej w Polsce?

Jak obliczyć wynik procentowy z całego egzaminu ósmoklasisty?

Jest to bardzo proste, ponieważ policzymy to w sposób analogiczny do obliczania procentów z poszczególnych części egzaminu. Najpierw należy dodać do siebie punkty ze wszystkich części egzaminów, np.:

25 pkt (j. polski) + 15 pkt (matematyka) + 35 pkt (j. obcy) = 75 pkt (z całego egzaminu)

Jeśli zatem wiemy, że za cały egzamin można uzyskać maksymalnie 125 pkt, to swój wynik procentowy możemy obliczyć z proporcji, mnożąc uzyskane przez siebie punkty przez sto i dzieląc otrzymany z tego wynik przez 125, np.:

100% x 75 pkt /125 pkt = 7 500% / 125 pkt = 60%.

Można policzyć to również prostszym sposobem — średnią arytmetyczną, o ile mamy już obliczone wartości procentowe dla każdej z części lub zamierzamy je wcześniej obliczyć. Wówczas wyniki procentowe z części egzaminów dodajemy do siebie, a uzyskany wynik dzielimy przez 3 (ponieważ tyle liczb do siebie dodaliśmy), np.:

(56% + 60% + 64%) / 3 = 180% / 3 = 60%

Egzamin ósmoklasisty 2023 – minimalne progi punktowe i procentowe

Na egzaminie ósmoklasisty – inaczej niż w przypadku matury – nie obowiązują żadne progi punktowe czy procentowe, w których trzeba się zmieścić, by zaliczyć ten test wiedzy. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, nawet jeśli uzyska się zero punktów ze wszystkich przedmiotów jednocześnie.  

Liczba punktów z egzaminu ma znaczenie tylko przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych, a do sprawdzenia, czy mamy szanse dostać się do wymarzonej szkoły, na pewno przyda się umiejętność przeliczania uzyskanych punktów na procenty.

oprac. Joanna Cwynar

Skul_002_1080x1080 — kopia (800×800 px)

 

RAPORT EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – terminy