Spis treści:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 w większości województw rozpocznie się w połowie maja, a ostateczne wyniki pierwszej tury rekrutacji powinny być ogłoszone końcem lipca. Nabór będzie miał kilka rozłożonych w czasie etapów, w trakcie których trzeba będzie dostarczać do szkół odpowiednie dokumenty. O przyjęciu do danej szkoły ma decydować liczba zdobytych punktów (maksymalnie 200), na które będą się składać wyniki z egzaminu ósmoklasisty, oceny końcowe z istotnych przedmiotów (zależnie od profilu, na który aplikujemy) oraz inne osiągnięcia. 

Darmowe rozwiązania zadań z podręczników szkolnych. Bez rejestracji, bez reklam! Sprawdź Skul.pl! >>

Do ilu szkół średnich można złożyć dokumenty?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się elektronicznie poprzez przeznaczone do tego systemy (np. Vulcan czy e-Omikron), których instrukcje logowania oraz obsługi można znaleźć w internecie.

Każdy rekrutujący się może wybrać trzy szkoły, do których chciałby się dostać. W systemie należy ułożyć je w odpowiedniej kolejności – zgodnie z tym, która interesuje nas najbardziej, a która najmniej. Jeśli nie dostaniemy się do szkoły pierwszego wyboru, weźmiemy udział w rekrutacji do szkoły drugiego wyboru, a gdy i tu nam się nie powiedzie, zostanie nam ostatnia wybrana przez nas szkoła.

Przeczytaj również: „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych szkół średnich. Gdzie warto się uczyć?

Jakie dokumenty trzeba złożyć do szkoły ponadpodstawowej?

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zazwyczaj trzeba złożyć trzy podstawowe dokumenty, czyli:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Warto pamiętać, że w niektórych rodzajach szkół mogą być wymagane również dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu w przypadku szkół branżowych. 

Egzamin ósmoklasisty 2023 - harmonogram i termin podania wyników

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach:

 • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Termin dodatkowy dla osób, które z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie napiszą egzaminu w terminie głównym, odbędzie się w następujących dniach:

 • język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca, a 6 lipca uczniowie będą mogli odebrać ze szkół dotyczące ich zaświadczenia, które będą potrzebne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 23 czerwca i w tym samym dniu uczniowie dostaną kolejny dokument wymagany w procesie rekrutacyjnym, czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Etapy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych składa się z kilku etapów, podczas których uczniowie muszą dopełnić wszystkich wymaganych formalności, by mogli zostać przyjęci do wybranych przez siebie szkół.   

I etap: Ósmoklasiści muszą złożyć poprzez używany w ich regionie system rekrutacji (np. Vulcan, Omikron) wniosek o przyjęcie do wybranej przez siebie szkoły. Do takiego systemu najczęściej należy wprowadzić dane osobowe oraz wybrać szkołę i klasę pierwszego, drugiego oraz trzeciego wyboru, zgodnie z tym, która interesuje nas najbardziej, a która najmniej. Ważne jest, by wybrać trzy szkoły, ponieważ w przypadku niedostania się do jednej, weźmiemy udział w rekrutacji do kolejnej. Filmy z instrukcjami dotyczącymi tego, jak uzupełniać dane w poszczególnych systemach, można znaleźć w internecie.

II etap: Ta część rekrutacji następuje już po tym, jak otrzymamy świadectwa ukończenia szkoły (23 czerwca) oraz wyniki egzaminu (6 lipca). Wówczas trzeba będzie uzupełnić wcześniej składany wniosek o przyjęcie do szkoły ocenami ze świadectwa, punktacją z egzaminu oraz dodatkowymi osiągnięcia (np. udziałem w konkursach czy wolontariacie), a do szkoły pierwszego wyboru zanieść kopię (wraz z oryginałem do wglądu):

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

III etap: Zostają opublikowane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół i klas. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, to będziesz musiał potwierdzić swoją wolę przyjęcia do danej szkoły i klasy poprzez zaniesienie do niej oryginałów dokumentów, których kopie składałeś wcześniej. Jeśli na tym etapie tego nie zrobisz, nie zostaniesz przyjętym do danej klasy i szkoły.

IV etap: Szkoły publikują listy przyjętych do poszczególnych klas, czyli spisy osób, które potwierdziły swoją wolę przecięcia. Jeśli zostałeś przyjęty, możesz odetchnąć z ulgą — jeśli nie, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda bardzo podobnie jak główna, jednak różni się od niej terminami składania dokumentów.

Pamiętaj również, że jeśli chcesz dostać się do szkoły, w której przy przyjęciu obowiązują egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji, predyspozycji językowych czy próby sprawności fizycznej, twoja rekrutacja będzie wyglądać nieco inaczej i może się składać z większej liczby etapów, z czego jedynym z nich będą właśnie egzaminy, których terminy są ustalane przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Przeczytaj również: W tych zawodach ma być praca. MEiN pokazuje listę i zapewnia

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024 – terminy

Terminy kolejnych etapów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych różnią się między regionami kraju. Poniżej przedstawiamy harmonagram w podziale na konkretne województwa. Należy jednak pamiętać, że są to terminy dla uczniów, którzy nie zdają dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych czy prób sprawności fizycznej.

I etap. Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły:

 • dolnośląskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 15 maja-23 czerwca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 15 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 24 kwietnia-23maja (do godz. 12.00);
 • małopolskie: 15 maja-19 czerwca;
 • mazowieckie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 15 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 15 maja do 19 czerwca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 15 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 22 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 9 maja-16 czerwca (do godz. 15.00).

II etap. Terminy uzupełniania złożonych wniosków o wyniki egzaminów i oceny ze świadectwa oraz przynoszenia do szkół pierwszego wyboru kopii dokumentów:

 • dolnośląskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 27 czerwca-11 lipca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 6-10 lipca (do godz. 15.00);
 • małopolskie: 23 czerwa-10 lipca;
 • mazowieckie: 23 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00).

III etap. Termin ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych klas i szkół:

 • dolnośląskie: 18 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: 18 lipca;
 • lubelskie: 18 lipca;
 • lubuskie: 17 lipca;
 • łódzkie: 14 lipca;
 • małopolskie: 19 lipca;
 • mazowieckie: 21 lipca;
 • opolskie: 17 lipca;
 • podkarpackie: 17 lipca;
 • podlaskie: 18 lipca;
 • pomorskie: 19 lipca;
 • śląskie: 18 lipca;
 • świętokrzyskie: 20 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 14 lipca;
 • wielkopolskie: 17 lipca;
 • zachodniopomorskie: 17 lipca.

Terminy potwierdzania woli przyjęcia do szkoły, poprzez przyniesienie do niej oryginałów złożonych wcześniej dokumentów:

 • dolnośląskie: 19-28 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: 18-21 lipca;
 • lubelskie: 18-21 lipca;
 • lubuskie: 17-20 lipca;
 • łódzkie: 14-20 lipca;
 • małopolskie: 19-26 lipca;
 • mazowieckie: 21-26 lipca;
 • opolskie: 17-21 lipca;
 • podkarpackie: 17-21 lipca;
 • podlaskie: 18-21 lipca;
 • pomorskie: 20-26 lipca;
 • śląskie: 18-25 lipca;
 • świętokrzyskie: 21-27 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 23 czerwca-20 lipca;
 • wielkopolskie: 17-21 lipca;
 • zachodniopomorskie: 17-21 lipca.

IV etap. Terminy opublikowania przez szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniach:

 • dolnośląskie: 31 lipca 2023 r.;
 • kujawsko-pomorskie: 24 lipca;
 • lubelskie: 24 lipca;
 • lubuskie: 21 lipca;
 • łódzkie: 21 lipca;
 • małopolskie: 27 lipca;
 • mazowieckie: 27 lipca;
 • opolskie: 25 lipca;
 • podkarpackie: 24 lipca;
 • podlaskie: 24 lipca;
 • pomorskie: 27 lipca;
 • śląskie: 26 lipca;
 • świętokrzyskie: 28 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 21 lipca;
 • wielkopolskie: 24 lipca;
 • zachodniopomorskie: 21 lipca.

W razie nieprzyjęcia do żadnej z wymarzonych szkół będzie można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – wówczas część miejsc w szkołach może się zwolnić, jeśli niektóre osoby zakwalifikowane nie potwierdzą w nich swojej woli przyjęcia.

oprac. Joanna Cwynar

Skul_002_1080x1080 — kopia (800×800 px)

 

Rozwiąż nasze quizy:

Czy popełniasz te typowe błędy ortograficzne? Rozwiąż QUIZ z języka polskiego

QUIZ ze znajomości Polski. Wiesz, gdzie to jest?

Test z wiedzy ogólnej. Uczeń podstawówki nie ma z nim problemu, a ty?