Spis treści:

Laptopy dla uczniów – założenia programu i finansowanie

W związku z Ustawą o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych co roku będą otrzymywać bezpłatne laptopy.  

Na zakup 394 346 komputerów dla czwartoklasistów przeznaczony zostanie w tym roku ponad miliard złotych. Celem projektu jest wprowadzenie kolejnych unowocześnień procesu dydaktycznego w polskich szkołach, a także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Sprzęty będą kupowane przez Ministra Cyfryzacji, a następnie przekazywane rodzicom uczniów przez organ prowadzący szkołę na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia (zgodnie z decyzją rodziców). Laptopy zostaną dostarczone do szkół najpóźniej 30 września. Przez okres pięciu lat od otrzymania sprzętu, nie będzie mógł on zostać sprzedany lub wypożyczony – będą to utrudniały specjalne oznaczenia na laptopach. 

Przeczytaj również: Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy dodatkowe dni wolne?

Komputery dla czwartoklasistów – regiony i modele

Ministerstwo Cyfryzacji wyłoniło dostawców laptopów dla czwartoklasistów w 8 z 73 regionów Polski. Do uczących się w nich uczniów trafi blisko 45 tys. komputerów, których łączna wartość wyniesie 132 mln zł. W ramach przetargu w każdym z regionów wyłoniono dostawcę, który zaoferował najniższą cenę, a za każdy laptop zapłacono od 2939,70 zł do 2950,77 zł.

W których regionach wiadomo już, jakie modele laptopów dostaną czwartoklasiści? Poniżej przedstawiamy listę:

  • sandomiersko-jędrzejowski – HP ProBook 440 G9,
  • siedlecki – Dell Latitude 3540,
  • suwalski – Dell Latitude 3540,
  • bydgosko-toruński – Acer TravelMate P2 TMP215-54,
  • chełmsko-zamojski – HP ProBook 440 G9,
  • radomski – Dell Latitude 3540,
  • miasto Łódź – Dell Latitude 3540,
  • warszawski-zachodni – Dell Latitude 3540.

Przeczytaj również: Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych 2023/2024. Zasady i ważne terminy

One Laptop Per Child – historia projektu

W 2005 roku w Stanach Zjednoczonych powstała podobna inicjatywa, której celem było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez przekazywanie dzieciom darmowych laptopów. Projekt One Laptop Per Child, który miał zrewolucjonizować naukę w krajach rozwijających się i dać żyjącym tam dzieciom dostęp do wiedzy, którą ma reszta świata, nie przyniósł jednak tak pozytywnych skutków, jakich od niego oczekiwano.

Zgodnie z założeniami projektu do dzieci z krajów rozwijających trafiały proste i intuicyjne w obsłudze laptopy OLPC XO, których wartość nie przekraczała stu dolarów i które wyposażone były w specjalne oprogramowanie i aplikacje edukacyjne. Dodatkowo komputery można było również ładować energią słoneczną lub korbką, co pozwalało na korzystanie z nich również w miejscach, w których dostęp do prądu jest utrudniony.


Choć inicjatywa trwa nadal i dzieci z krajów trzeciego świata dostają sprzęt, badania przeprowadzone na pierwszych uczestnikach projektu wykazały, że zwiększenie dostępu do komputerów wcale nie poprawiło poziomu wykształcenia używających ich uczniów, a oni sami podczas uczęszczania do koledżu rzadziej wybierali przedmioty związane z naukami ścisłymi, przyrodniczymi czy technologią. Powodem takiego stanu rzeczy było powierzenie dzieciom sprzętu jednak bez odpowiednio opracowanego programu wykorzystywania ich do nauki, przez co laptopy były używane przez dzieci do innych niż naukowe celów.

Źródło: gov.pl, laptop.org, sciencedirect.com

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Zobacz więcej:

Jak wybrać konto dla nastolatka? Czym kierować się przy wyborze?

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z matematyki znajdziesz tutaj:

Matematyka – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z matematyki

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z matematyki