Spis treści:

Kiedy są rekolekcje wielkopostne 2023 w szkole?

Rekolekcje wielkopostne, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się w czasie Wielkiego Postu. W tym roku ten okres trwa od 22 lutego do 5 kwietnia. Terminy rekolekcji nie są jednakowe dla całego kraju, dlatego zależnie od konkretnej parafii i szkoły, mogą odbywać się w różnych terminach w czasie trwania Wielkiego Postu.

Rekolekcje w szkole mogą trwać maksymalnie trzy dni, jednak nie wszędzie są tak długie – czasem odbywają się przez jeden lub dwa dni.

Przeczytaj również: Będą kolejne zmiany w maturze 2023. CKE po analizie matur próbnych chce wprowadzić ułatwienia

Jak wyglądają rekolekcje w szkole?

Najczęściej każdy dzień rekolekcji w szkole składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest uczestnictwo w mszy świętej w kościele, a drugą zajęcia z katechetą na terenie szkoły.  

Istnieją jednak placówki, które nie współorganizują rekolekcji z katechetami. Wówczas uczniowie, którzy chcą wziąć udział w rekolekcjach, mogą zrobić to w parafii katechety, który uczy religii w szkole lub w swojej parafii. Takie rekolekcje odbywają się tylko w kościele albo w kościele i salce katechetycznej lub w innym, wyznaczonym przez duchownego miejscu.

Rekolekcje w szkole – zasady, co mówią przepisy

W rekolekcjach mogą brać udział tylko uczniowie uczęszczający na religię lub będący wyznania, którego jedną z praktyk religijnych są rekolekcje. Takie osoby mogą zostać zwolnione z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w dniach, w których odbywają się rekolekcje, o ile dyrektor szkoły został powiadomiony o ich terminie przynajmniej miesiąc wcześniej. Jeśli jednak uczeń nie chce skorzystać z takiego zwolnienia, ponieważ nie zamierza brać udziału w rekolekcjach, lub odbywają się one po zajęciach szkolnych, nie musi tego robić. Może również skorzystać ze zwolnienia tylko z części zajęć, na których odbywają się rekolekcje, a w reszcie uczestniczyć normalnie.

Jeśli do szkoły uczęszczają uczniowie innych wyznań niż dominujący w Polsce katolicyzm i pobierają tam nauki tej religii, a jej praktyką również są rekolekcje, to oba kościoły lub związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Kto odpowiada za uczniów na rekolekcjach?

Szkoła nie jest organizatorem rekolekcji (zazwyczaj organizują je katecheci), zatem nie odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w kościele czy w drodze na rekolekcje i podczas powrotu z nich. Za bezpieczeństwo uczniów w miejscu, w którym odbywają się rekolekcje (np. w kościele czy salce katechetycznej), odpowiada organizator rekolekcji, a w drodze do tego miejsca i podczas powrotu z niego – rodzice lub opiekunowie dziecka.  

Czasem jednak zdarza się tak, że część zajęć rekolekcyjnych odbywa się na terenie szkoły i wówczas odpowiedzialność za uczniów spoczywa zarówno na organizatorze rekolekcji, jak i dyrektorze szkoły. W takich przypadkach, szczególnie jeśli w rekolekcjach uczestniczy większość uczniów szkoły, udają się oni do kościoła i powracają z niego do szkoły pod opieką katechetów.  

Czasem jednak, gdy grupa uczniów, jest zbyt duża, by mogła pozostawać tylko pod opieką katechety, zdarza się również, że dyrektor prosi o sprawowanie opieki nad uczniami w tym czasie także innych nauczycieli. Musi on jednak respektować prawo pedagogów do wolności sumienia i wyznania. Oznacza to, że jeśli nauczyciel nie chce uczestniczyć we mszy, nie musi tego robić – jego rolą jest wówczas jedynie bezpieczne odprowadzenie uczniów do kościoła i zaprowadzenie ich z powrotem do szkoły.

2
Rekolekcje nie są obowiązkowe dla uczniów /Piotr Mecik/East News


Co uczniami, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach?

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, powinni w tym czasie przebywać na zajęciach dydaktycznych, które szkoła musi dla nich zorganizować, nawet jeśli większość klasy czy szkoły jest w tych dniach zwolniona z zajęć. W większości szkół dla takich osób odbywają się jednak wówczas tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze np. w świetlicy szkolnej czy bibliotece. Jeśli rodzicowi zależy jednak na tym, by w tych dniach dziecko uczestniczyło w zajęciach dydaktycznych, powinien zgłosić tę wolę dyrektorowi placówki.

Inaczej sprawa wygląda, gdy dyrekcja w tym terminie wykorzysta tzw. dni dyrektorskie, ponieważ wówczas uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nie oznacza to jednak, że dziecko musi wtedy pozostać w domu bez opieki, ponieważ szkoła również w takich dniach ma obowiązek organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych np. w świetlicy szkolnej lub bibliotece. Ten scenariusz jest jednak rzadki, ponieważ na ogół we wrześniu, gdy dyrekcja musi zgłosić planowane daty dni dyrektorskich, terminy rekolekcji nie są jeszcze znane.

Przeczytaj również: Prawnik z TikToka: Uczeń, który zna swoje prawa w szkole, umie o nie zawalczyć

Czy rekolekcje w szkole są obowiązkowe?

Rekolekcje w szkole nie są obowiązkowe ani dla uczniów, którzy nie uczęszczają na religię, ani dla tych, którzy to robią. Decyzja o tym, czy niepełnoletni uczeń weźmie udział w rekolekcjach, zależy wyłącznie od niego i jego rodziców. Udział w tej praktyce religijnej jest prawem ucznia, a nie jego obowiązkiem, zatem szkoła nie może zmuszać go do uczestnictwa w rekolekcjach, ani kontrolować tego, czy wziął w nich udział, nawet jeśli zdecydował się on na skorzystanie ze zwolnienia w tych dniach z całości lub części zajęć.

Sprawdzanie obecności podczas rekolekcji

W związku z tym, że uczestnictwo w rekolekcjach nie jest obowiązkowe nawet dla uczniów, którzy uczęszczają na religię, i szkoła nie może kontrolować tego, czy uczeń faktycznie bierze w nich udział, obecność na rekolekcjach nie może być sprawdzana. Zatem jeśli uczeń skorzysta z możliwości zwolnienia z zajęć w tych dniach, niezależnie od tego, czy weźmie udział w rekolekcjach, czy nie, powinien mieć wpisane w dzienniku „zwolnienie”, a nie „obecność” lub „nieobecność”. Zdarza się jednak, że jeśli uczniowie są w czasie rekolekcji w szkole pod opieką katechetów lub nauczycieli, pedagodzy odnotowują to, czy dziecko się na nich pojawiło, czy też nie, by wiedzieć, za ile osób są odpowiedzialni.

Jeśli jednak uczeń zdecyduje się na zwolnienie tylko z części lekcji lub nie skorzysta z tego prawa w ogóle, będzie musiał uczestniczyć w drugiej części lub w całości zajęć, na których obecność będzie sprawdzana. Osoby, które nie biorą udziału w rekolekcjach w ogóle, tzn. nie mają prawa do zwolnienia z zajęć w tych dniach, również muszą uczestniczyć zwykłych w zajęciach dydaktycznych lub opiekuńczo-wychowawczych, na których obecność jest sprawdzana. Oczywiście, o ile w tych terminach nie zostały ustalone tzw. dni dyrektorskie.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Weekendowy QUIZ z fauny. Mało kto zdobędzie 15/20

Trudny QUIZ ortograficzny. Zdania z Ogólnopolskich Dyktand. Dasz radę?

QUIZ na środę. Pamiętasz seriale dla młodzieży z lat 80. i 90.?