Spis treści:

Etapy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 trwała od połowy maja. Za absolwentami już wszystkie etapy procesu w terminie głównym. W I z nich mieli oni złożyć przez internetowe systemy rekrutacji podania o przyjęcie o wybranych szkół, natomiast po uzyskaniu świadectw i wyników egzaminu uzupełnić je o brakujące informacje i przynieść do placówek pierwszego wyboru kopie wymaganych dokumentów (II etap).  

Kolejny był III etap rekrutacji – szkoły opublikowały listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych klas i szkół, a osoby, które otrzymały pozytywną wiadomość, musiały potwierdzić swoją chęć przyjęcia do placówki poprzez przyniesienie do niej oryginałów dokumentów.

Po tym nastąpił ostatni już IV etap rekrutacji – szkoły opublikowały listy przyjętych i nieprzyjętych. Ci, dla których ten etap zakończył się powodzeniem, mają już zapewnione miejsca w szkołach, natomiast osoby nieprzyjęte mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Przeczytaj również: Czy każdy uczeń dostanie się do szkoły ponadpodstawowej? Rodzice boją się o wyniki rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024 – kto może wziąć udział?

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział osoby:

  • które nie złożyły wniosków w terminie,
  • których wnioski odrzucono (np. przez braki w dokumentach),
  • które nie dostały się do wybranych we wniosku szkół,
  • które chcą jednak wybrać inną szkołę.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy uczeń ma za mało punktów, by dostać się do szkoły średniej?

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024 – terminy i wolne miejsca

 

Po zakończeniu rekrutacji głównej kuratorzy oświaty z poszczególnych województw ogłaszają listę szkół z danego regionu, w których są jeszcze wolne miejsca, a zatem zostanie w nich otwarta rekrutacja uzupełniająca. Sam proces będzie wyglądał podobnie, jak w pierwszej turze – jedyną różnicą będą terminy składania dokumentów oraz ogłaszania poszczególnych informacji.

Listy wolnych miejsc w placówkach oraz dokładne terminarze rekrutacji uzupełniającej można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkich kuratoriów oświaty od momentu ogłoszenia wykazów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w terminie głównym. Zbiorczą listę podstron kuratoriów, na których można uzyskać te informacje, można zobaczyć tutaj.

 

oprac. Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z języka polskiego znajdziesz tutaj:

Język polski – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Język polski – odpowiedzi do zadań z podręcznika

Język polski – ćwiczenia z wyjaśnieniami