Spis treści:

Studia magisterskie – coraz mniej chętnych

W ostatnich latach maleje liczba osób, które podejmują naukę na studiach magisterskich. Polskie uczelnie wykazały zainteresowanie tą kwestią, obawiając się o to, że może mieć na to wpływ mniej interesująca oferta szkół wyższych albo wcześniejsze podejmowanie pracy przez osoby z dyplomem licencjata lub inżyniera. W związku z tym eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji dodali do Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) nowe dane, z których można wywnioskować, co jest tego przyczyną.

Jak wykazały analizy ekspertów, za coraz mniejsze zainteresowanie studiami magisterskimi odpowiadają przede wszystkim zmiany demograficzne – w wieku studenckim w ostatnich latach były, są obecnie i jeszcze przez kilka lat będą osoby z niżu. Mimo iż w związku z tym liczba studentów maleje (w 2021 r. było ich o niemal o 30 tys. mniej niż w 2015 r.), to procentowy udział osób, które podejmują studia magisterskie ze wszystkich absolwentów studiów I stopnia, corocznie wynosi około 70 proc.  

Jak wskazują eksperci, jest to jednak ogólna analiza, a dane różnią się między poszczególnymi uczelniami, dlatego szkoły wyższe powinny samodzielnie sprawdzać przy użyciu systemu ELA swoją sytuację, by móc z tych danych wyciągać indywidualne wnioski do dalszych działań.

Przeczytaj również: Przeczytaj również: Szukasz darmowych odpowiedzi do podręczników? Poznaj nowy serwis edukacyjny!

Kto najchętniej kontynuuje naukę?

Dane z systemu ELA pokazują, że mimo tego, że procent osób kontynuujących naukę na studiach magisterskich się nie zmienia, to widoczne są różnice w poszczególnych dziedzinach kształcenia.

  • Bardziej skłonni do podejmowania studiów II stopnia są absolwenci studiów licencjackich z nauk ścisłych i przyrodniczych, choć z każdym rokiem tendencja ta maleje.
  • W 2016 roku nastąpił skok w zainteresowaniu studiami magisterskimi u absolwentów studiów I stopnia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Było to jednak spowodowane pojawieniem się nowych regulacji, przez które wynagrodzenie absolwentów II stopnia studiów pielęgniarskich oraz położnictwa wzrosło (względem tych po I stopniu) i dostali oni uprawnienia do samodzielnego wystawiania recept.
  • Blisko dwóch na trzech absolwentów podejmuje studia magisterskie zaraz po ukończeniu studiów I stopnia. W kolejnych latach od uzyskania dyplomu liczba ta spada proporcjonalnie do upływu lat po zakończeniu nauki – po 5 latach od tego momentu na studia magisterskie decyduje się mniej niż 1 proc. osób.
  • Trzy czwarte osób, które podejmują studia magisterskie zaraz po uzyskaniu dyplomu licencjata lub inżyniera, wybiera swoją macierzystą uczelnię. Im dłuższy czas upływa od ukończenia studiów I stopnia, tym liczba ta maleje, a ci, którzy chcą kontynuować naukę, coraz częściej wybierają inne uczelnie.
  • 68 proc. absolwentów studiów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wybiera macierzystą uczelnię do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim, a w przypadku nauk rolniczych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych jest to ponad 80 proc.
Źródło: gov.pl, ela.nauka.gov.pl, bryk.pl

Oprac.: Joanna Cwynar

 

Odpowiedzi do zadań z podręczników z WOS-u znajdziesz tutaj:

WOS – rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń

Odpowiedzi do zadań z podręcznika z WOS-u

Ćwiczenia z wyjaśnieniami – podręczniki z WOS-u