Z tego artykułu dowiesz się:

Błędy przy adresowaniu listów

Mimo że coraz rzadziej pojawia się w życiu codziennym potrzeba wykorzystania epistolografii, to są w życiu sytuacje, w których dobrze znać tę sztukę. Podczas adresowania listu często posługujemy się skrótami nazw ulicy, alei, osiedla czy placu. Część osób zapisuje te skróty, czyli ul., al., os., pl. wielką literą, popełniając w ten sposób błąd. Zasada zapisywania tych skrótów podyktowana jest zwyczajem i skutecznością przekazu. Dużo ważniejsza dla zlokalizowania danego miejsca, jest jego nazwa własna (jak np. Akacjowa 15, Mickiewicza 3) i ją zawsze powinno się zapisywać dużą literą. Poprawną formą na kopercie będzie:

  • ul. Jana Pawła II 15
  • al. Słowackiego 6
  • os. Teatralne 3
Listy poczta
Warto dokładnie sprawdzić adresowanie koperty przed wysłaniem listu /123RF/PICSEL

Jak w języku polskim, od każdej reguły musi być wyjątek. W tym przypadku chodzi o aleje w liczbie mnogiej i te zapisujemy w skrócie z wielkiej litery. W ten sposób mamy:

  • aleja Róż 55 – al. Róż 15
  • Aleje Jerozolimskie 55 – Al. Jerozolimskie 55

Przeczytaj również: Międzysłowiański, esperanto i Toki Pona - czym są języki pomocnicze?

Jest jeszcze jeden przypadek, gdzie osiedle i ulice będzie musiało zostać zapisane wielką literą. To sytuacja, w której słowo ulica albo osiedle jest częścią nazwy własnej, która określa dane miejsce. Można na przykład mieszkać pod takim adresem jak ul. Osiedle Niepodległości 47 i to poprawny pod kątem językowym zapis ulicy, na której znajduje się osiedle. 

Błąd w PIT, który ma każdy podatnik

To błędy, które znajdują się w dokumentach na stałe i są nimi określenia „adres zamieszkania” oraz „adres zameldowania”. Adres zamieszkania znajduje się np. w deklaracjach PIT, które dotyczą opodatkowania dla osób fizycznych. Poprawne formy, które określają to, gdzie ktoś mieszka, to „adres” lub „miejsce zamieszkania”, natomiast połączenie tych dwóch form jest błędem językowym. Adres nie ma przecież zameldowania, a zameldowanie nie ma adresu. Jeśli macie starą wersję dowodu osobistego (tę z adresem), możecie także tam znaleźć ten błąd. 

PIT
Adres zamieszkania w oficjalnych dokumentach /123RF/PICSEL
Stary dowód osobisty
I w starym dowodzie osobistym/123RF/PICSEL

 

Błędy w zapisie skrótów tytułów zawodowych i naukowych

To błąd, który często pojawia się w oficjalnych pismach. Chodzi o brak lub niepotrzebne zastosowanie kroki w skrótach nazw tytułów naukowych i zawodowych, takich jak magister, doktor, licencjat czy profesor. Dla wielu osób zapamiętanie, jak zapisywać skróty tych tytułów stanowi problem, ponieważ niektóre zapisuje się z kropką, inne bez niej. Na szczęście jest jedna prosta zasada, która rozwiewa wątpliwości:

  • Kropkę stawiamy po tych skrótach, które nie kończą się ostatnią literą danego wyrazu, np. licencjat – lic.; profesor – prof.
  • Kropki nie stawiamy po tych skrótach, które kończą się ostatnią literą danego wyrazu: np. magister – mgr; doktor – dr

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku używania dopełniacza (kogo? czego?) tytułu, należy postawić kropką lub dodać na końcu -a również w przypadku skrótów, które nie kończą się na ostatnią literę skracanego wyrazu:

  • Nie ma dr. Nowaka
  • Nie ma dra Nowaka.

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!