We współczesnym świecie media odgrywają dużą rolę. Informują, uczą, bawią. Narzucają poglądy. Czemu? Kreowanie opinii publicznej jest pomocne, na przykład korporacją do promowania własnych produktów, do przekonania ludzi, aby głosowali na daną partię. Kontrolowanie społeczeństwa ułatwia dążenie do władzy oraz pieniędzy.  Ludzie dla własnych przyjemności są zdolni do najgorszych posunięć, ale z reguły wybierają najłatwiejsze rozwiązania. Narzucanie komuś własnej woli może być stosunkowo proste, gdy manipulator wie, w którym momencie, jakimi słowami i gestami, wyrazem twarzy oraz korzystając z nieświadomości swojej ofiary, przerwać jej, zakłócić jej myślenie, pozyskać nad nią kontrolę.

  Słowo „manipulacja” przywodzi na myśl negatywne myśli i skojarzenia. Pochodzi ono od łacińskiego „manipulus”, które oznacza kształtowanie lub przekształcanie postaw, poglądów często nieświadomej tego osoby. Manipulacja to określone mechanizmy mające na celu wywołania zamierzonej reakcji u odbiorcy. Sterowanie świadomością widzów przez media polega na decydowaniu przez nie, która informacja warta jest pokazania, montażu tejże informacji, odpowiednich komentarzach, prezentacji i interpretacji, aby odbiorcy po obejrzeniu programu informacyjnego mieli na temat danej informacji zdanie, które często podświadomie, zaprezentowali im reporterzy.

Niewiedza człowieka o tym, że jego punkt widzenia jest często kreowany przez innych ułatwia działania manipulatorów. Obiektywność dawno już zastąpiono subiektywnością.  Dzięki globalnemu zasięgowi, to telewizja jest dominującym ogniwem we współczesnych mediach, które odgrywa główną rolę w tworzeniu naszego sposobu postrzegania na wielu sfer życia. Podstawową rolę w telewizji odgrywa obraz, następnie muzyka, dźwięki, a na końcu dopiero – słowa. „Żonglowanie” obrazami jest najłatwiejszym do zrealizowania sposobem manipulacji. Dziennikarze nagminnie dokonują umiejętnej selekcji i montażu materiału filmowego w taki sposób, by potwierdził on wysuniętą przez nich tezę oraz by stworzyć nowe fakty medialne. Poprzez odpowiednią gestykulacje, reporterzy wysyłają do naszej świadomości sygnały. Czasami trudno nam je wyłapać. Mają one wywoływać u nas, odbiorców, określone emocje. Widząc podczas wywiady znudzonego dziennikarza, który nie nawiązuje ze swoim rozmówcą kontaktu wzrokowego, powoduje u nas automatyczne znudzenie tematem, brak szacunku dla człowieka siedzącego po drugiej stronie stołu i niezdającego sobie sprawy z tego, że jest atakowany.

  Innym narzędziem używanym przez telewizję jest atakowanie słowne podczas wywiadów. Najczęściej prowadzący wywiad dąży do tego, żeby zmylić swojego rozmówcę, odwrócić jego uwagę od problemu, o którym mówi. Osoba posiadająca własne zdanie może nie zostać nawet dopuszczona do głosu pod nawałem pytań, oskarżeń i obraz. Zamiast tego musi ona zacząć bronić siebie samego, a nie poglądu, który reprezentuje. Niejasność pytań prowadzących oraz ich zamiarów, również stanowi problem. Stawianie ultimatum rozmówcy nie daje mu szansy pokazania tego, co naprawdę myśli. Przez to widzowie odbierają konwersację, jako rozmowę osoby kompetentnej, czyli reportera, z osobą mało kompetentną, mało wykształconą.  To przez ataki ze strony dziennikarzy, ich rozmówcy często tracą panowanie nad sobą, co prowadzi do tego, że odbiorcy nie skupiają się na często ważnym temacie poruszanym podczas konwersacji, lecz na przekrzykiwaniach i potyczce słownej. Nie odbywa się dyskusja oparta na rzetelnych i właściwie dobranych argumentach, lecz na rozmowie mądrego z głupim. Kluczowym punktem jest tutaj wyszukanie słabych punktów „przeciwnika” i wywarcie wpływu na nie.

  Kolejnym sposobem manipulowania widzem jest odpowiedni dobór cytatów. Jest to dość łatwe, gdyż użycie fragmentu wypowiedzi osoby rozpoznawalnej, autorytetu, i wplecenie we własny wywód nadaje danemu fragmentowi inne znaczenie, zwykle niezwiązane z pierwotną wypowiedzią. Tworzenie nowych i podświadomych kontekstów jest metodą tak zwanego programowania neurolingwistycznego. NLP (ang. neuro-linguistic programming) powstało w latach 70–tych w Kalifornii, a jego twórcami byli matematyk Richard Bandler i profesor lingwistyki John Grinder. Postanowili oni zbadać najbardziej wyróżniających się i najefektywniejszych psychoterapeutów – Miltona Ericksona (hipnoterapia), Fritz'a Perls'a (terapia Gestalt) i Virginie Satir (terapia rodzin). Bandler i Grinder odkryli, w jaki sposób wyżej wymienieni terapeuci osiągali tak niewiarygodne wyniki. „Wyciągnęli” od nich strategie umysłowe, lingwistyczne i wzorce zachowań i opracowali zbiór technik komunikacji międzyludzkiej nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Należy zaznaczyć jednak, że programowania neurolingwistycznego nie używa się tylko to manipulacji ludźmi. Pozwala ono również o wiele szybciej i skuteczniej osiągać wyznaczane sobie cele, poprawiać samopoczucie i jakość życia, skutecznie komunikować się z ludźmi a nawet pozbywać się wielu chorób (psychicznych). Wracając do tematu, jednym z działów NLP jest perswazja, czyli właśnie wywieranie wpływu lub manipulacja, mająca na celu kierowanie świadomej i nieświadomej uwagi innych osób w stronę wybieraną przez manipulatora. Głównym założeniem perswazji jest różnica między świadomością, a nieświadomością. Poprzez konkretne wzorce językowe, zawierające podwójne znaczenie, ukryte konteksty i wątki, ale również poprzez ukrytą symbolikę gestów, manipulator-reporter oddziałuje przede wszystkim na nieświadomą część naszego umysłu, która ma największy wpływ na nasze zachowanie, decyzje i punkt widzenia. Umysł człowieka zostaje zaprogramowany według planów dziennikarzy.  Większość ludzi, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Myślą, że świadomie sterują swoim zachowaniem, życiem, że podejmują samodzielne decyzje, posiadają własne zdanie, lecz tak na prawdę, jest inaczej. Częścią „magii” NLP stosowanego w telewizji jest pozbawienie odbiorcy pełnej informacji oraz swobody jej interpretacji. Aczkolwiek również od nas samych zależy czy pozwolimy reporterowi ominąć bariery stwarzane przez nasz świadomy umysł. Dlatego ważna jest umiejętność zauważenia granicy pomiędzy informacją, a komentarzem będącym zdaniem reportera.

  Telewizja stosuje wiele technik manipulacji, aby zakotwiczyć własne zdanie w umyśle odbiorców. W naszych umysłach. Przekierowuje ona naszą percepcję, nasze wierzenia i nasze umiejętności odczuwania rzeczywistości. Przejmuje ona kontrolę nad naszą wizją świata. To ona ją kreuje. Jednakże trudno jest dokonać oceny jakiegoś tematu, nie posiadając wiedzy na jego temat. Brak wykształcenia ludzi, brak zainteresowania z ich strony sytuacją polityczną, gospodarczą, społeczną ułatwia pracę manipulatorom. Widzowie nie są świadomi tego, że są ofiarami manipulacji. Kiedy odbieramy treści zawarte w przekazach medialnych, powinniśmy podchodzić do nich z dystansem, być wobec nich krytyczni i nauczyć się odróżniać przekazywane nam informacje. Telewizja ma w sobie tą „magię”, którą czaruje ludzi na całym świecie, w celu przechytrzenia naszego umysłu, kontrolowania go. Ludzie nie uczą się przez to jak samodzielnie myśleć.

  Moim zdaniem, nieświadomość społeczeństwa o wpływie mediów na ich poglądy nie przyniesie w przyszłości nic dobrego.  Ludzie powinni zacząć bronić się przed działaniami wpływającymi na ich myślenie. Kolorowe obrazki, dźwięki, rozmowy stanowią swoistą gumę do żucia dla naszych oczu. Konieczna jest edukacja medialna, w szczególności młodych ludzi, potrzeba zmiany z widza biernego i nieświadomego, na widza uważnego i świadomego, znającego swój światopogląd. Ludzie, którzy będą chcieli wpływać na nasze sądy, gusty, upodobania zawsze będą, więc aby zachować niezależność musimy włączyć myślenie.

Źródła:

http://psychologiamanipulacji.pl/manipulacja-nlp-w-mediach/

http://www.proto.pl/PR/Pdf/Praca_dyplomowa/rozdzial_1.pdf

http://www.llkc.com.pl/manipulacja-mediow.php

http://medialink.pl/artykul/15229,Czy_wystepuje_manipulacja_w_mediach?,group3

http://www.swiatlo.org.pl/manipulacja-w-mediach

http://www.swiatlo.org.pl/rola-mediow

http://obserwator.come.uw.edu.pl/media%20manipulacja1.html

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/wos/14792-znaczenie_medi%C3%B3w_w_dzisiejszym_%C5%9Bwiecie_a_tak%C5%BCe_ich_znaczenie_w_procesie_formowania_postaw_w_spo%C5%82ecznych.html

http://www.profesor.pl/mat/na8/na8_g_demczak_030920_1.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Manipulacja_(psychologia)

http://haszu.com/manipulacja-nlp/

http://www.kns.gower.pl/filozofia/metody.htm

http://www.projektsukces.pl/nlp.html/metody.htm