Technologie mobilne stają się coraz popularniejszym sposobem na pozyskiwanie nowych klientów, budowanie dobrej komunikacji i tworzenie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. Uwzględnienia w strategii firmy możliwości wykorzystywania nowych technologii, w szczególności urządzeń mobilnych, mobilnego Internetu oraz możliwości jakie ze sobą niosą ma znaczący wpływ na rozwój firmy, sposób prowadzenia biznesu oraz stworzenie nowoczesnego wizerunku marki wśród klientów. Samo wykorzystywanie technologii mobilnych można nazwać erą mobilności[1], czyli trendem technologiczno-społeczny polegającym na przeniesieniu czynności, wykonywanych do tej pory na urządzeniach stacjonarnych, na urządzenia mobilne, takie jak smartfony[2] i tablety[3].

            Definiując pojęcie technologii mobilnej należy najpierw zdefiniować pojęcie nowe technologie, których technologia mobilna jest częścią. Nowe technologie to przede wszystkim wiedza technologiczna pozyskana w wyniku badań i prac rozwojowych, umożliwiająca produkcję nowych bądź udoskonalonych wyrobów[4]. Nowe technologie to też nowe relacje, nowe rynki, nowe innowacje, kreujące nowe sektory gospodarcze i zmieniające zasady funkcjonowania sektorów już istniejących, Są to też nowe udogodnienia i rozwiązania, spełniające wymagania klientów. Mogą one spowodować wielkie przeobrażenia i zapewnić ogromny postęp gospodarczy. Nie należy uznawać nowych technologii za barierę czy nowe niebezpieczeństwo ale za bodziec do inwestowania, okazję i przede wszystkim szansę na rozwój. Inwestycje w nowe technologie to podstawa rozwoju biznesu. Związane są z ogromnym postępem technologicznym, który wpłyną znacząco na gospodarkę i społeczeństwo. Z jednej strony rozwój technologiczny w znaczącym stopniu ułatwia nam życie, zarówno jeśli chodzi o urządzenia, usługi czy sposoby komunikacji, zaś z trudnej strony coraz trudniej jest żyć w tak szybko zmieniającym się świecie i być na bieżąco z tymi nowoczesnymi trendami. Mimo to są one coraz częściej i chętniej wykorzystywane. Rolę nowych technologii podkreślił Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji, który zaznaczył że nowe technologie to najszybciej rozwijający się sektor gospodarki przodujących państw świata i ma coraz większy udział w ich PKB. Powszechność i zaawansowanie umiejętności cyfrowych mieszkańców danego kraju staje się wyznacznikiem dynamiki rozwoju społeczeństwa[5]. Jeszcze do niedawna nowe technologie były związane z komputerami stacjonarnymi i Internetem. Teraz coraz popularniejsze jest wykorzystywanie urządzeń mobilnych a technologia oparta na tych urządzeniach powoli wypiera technologię komputerową. Popularyzacja urządzeń, coraz szersze wykorzystanie smartfonów i przyzwyczajenie społeczeństwa do bycia „online” to globalne trendy technologiczne które przy budowę strategii powinna uwzględnić firma, która chce się liczyć na rynku i zdobywać coraz szersze grono klientów.

Technologia oparta na wymienionych wyżej trendach technologicznych nosi nazwę technologii mobilnej. Jako że technologie mobilne opierają się na technologii informatycznej, należy przytoczyć jej definicję. Technologie informatycznie to zespół środków umożliwiających przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Do środków tych zalicza się: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) oraz metody organizacji danych[6]. Tak więc technologia mobilna to wytwarzanie rozwiązań mobilnych, czyli sprzętu mobilnego, oprogramowania a co za tym idzie produktów i usług, które mogę być na tych sprzętach i oprogramowaniu wykorzystane. Technologia mobilna opiera się przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, o których będzie mowa w kolejnym podrozdziale pracy oraz na dostępnym na nich oprogramowaniu, szczególnie systemach i aplikacjach mobilnych[7]. Technologia mobilna to ogromny skok technologiczny i czynnik zapewniający przedsiębiorstwom przewagę nad konkurencją. Dzięki nim rozwija się innowacyjność w przedsiębiorcach, co stymuluje i rozwija wiele sektorów, a co za tym idzie potencjał gospodarczy. Do głównych zalet technologii mobilnych zalicza się[8]:

  • bezpośredniość, natychmiastowość: ludzie są w ciągłym ruchu, są mobilni , korzystanie z nich jest możliwe w każdym momencie,
  • wszechobecność: korzystanie z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych umożliwia stały i bez ograniczeń miejsca dostęp do sieci i jej zawartości;
  • zdolność do szybkiego podłączenia,
  • dostępność do pożądanej informacji  z każdego miejsca i o każdej porze
  • całkowitą personalizację: wymiana, w dogodnym momencie, osobistych informacji z rówieśnikami.
  • możliwość  podtrzymywania  kontaktów,  a  nawet  ich  intensyfikacji dzięki wykorzystywanej technologii
  • lokalizacja – dzięki zastosowaniu technologii geolokalizacyjnych[9] (GPS) użytkownicy mogą się łatwiej odnajdywać,
  • przenośność  danych  –  przenośne  urządzenia  oferują  ich  użytkownikom możliwość przechowywania wielu różnych danych(dokumenty, pliki graficzne, pliki muzyczne)
  • niepowtarzalność – każde urządzenie można dostosować do własnych potrzeb, zarówno w aspekcie wyglądu, jak i konfiguracji profili,
  • proklienckie nastawienie – zaspokajanie istotnych potrzeb użytkowników podczas dostarczania usług i informacji mobilnymi kanałami komunikacji.

Technologie mobilne mogą być, jak zostało wcześniej wspomniane, wykorzystywane przez wiele sektorów gospodarczych, zarówno prywatnych jak i publicznych.

 

[1] Andrzej Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, str.20

[2] Smartfon to urządzenie wielofunkcyjne, wyposażone albo w ekran dotykowy, albo w klawiaturę QWERTY – albo w obie rzeczy naraz, łączy funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. [za]: M. Pakulski, M Ring, Polski rynek mobilny. [w:] Raport Mobile 2011. Red. D. Błaszczykiewicz, Internet Standard, Maj 2011

[3] Tablet to przenośne urządzenie osobiste, wyposażone w ekran dotykowy o rozdzielczości nie przekraczającej 14 cali. Nie posiada on fizycznej klawiatury, posiada moduł łączności bezprzewodowej (WiFi lub 3G). Służy min. do przeglądania Internetu, czytana książek czy pisania dokumentów tekstowych.

[4]Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615)

[5] Słowa wypowiedziane podczas podpisania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, lipiec 2013

[6] E. Kolbusz, W. Olejnik, Z. Szyjewski, „Inżynieria systemów informatycznych w e–gospodarce”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, str. 47

[7] Aplikacja mobilna - oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych tj. telefony komórkowe, smartfony, tablety, które pisane jest przy użyciu różnych platform i języków programowania

[8] Ł.Łysik, R.Kutera, Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, str. 2

[9] Geolokalizacja – polega na wykorzystaniu GPS w urządzeniu mobilnym do zidentyfikowania aktualnej lokalizacji (położenia geograficznego) użytkownika i dostarczeniu mu, w oparciu o tę informację, różnego rodzaju danych, możliwości interakcji, wiadomości etc.