Duchu Święty, proszę Cięo dar mądrości do lepszego poznawaniaCiebie i Twoich doskonałości Bożych,o dar rozumu do lepszego zrozumieniaducha tajemnic wiary świętej,o dar umiejętności,abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał radyi u Ciebie ją zawsze znajdował,o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskienie mogły mnie od Ciebie oderwać,o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskienie mogły mnie od Ciebie oderwać